Sešu novadu jaunsargi Ciblā sacentās volejbola laukumos

Šogad pirmo reizi tika organizētas pludmales volejbola sacensības jaunsargiem. Sacensības notika Ciblā – uz IK”Lanas 777” volejbola laukumiem (peintbola laukuma teritorijā). Šogad jaunsargi ieradās no sešiem novadiem: Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Baltinavas, Rugāju un Tilžas. Par sacensībām raksta jaunsargu instruktors Ivars NOVOŽILOVS: – Š.g. 23. maijā Ciblas peintbola laukumā nebija dzirdamas “šāvienu” skaņas un kaujas laukā aiz aizsegiem neslēpās, negāja uzbrukumā un neizstāvējās savās pozīcijās aizsargtērpos un maskās ekipētie kaujinieki – kā tas parasti notiek peintbolā. Bet bija citas skaņas un cīņas, un kaujas spars, kaislības un emocijas… ne mazākas, kā, skrienot ar peintbola ieroci rokā starp riepu aizsegiem un zemes vaļņiem zem “ienaidnieka” ložu krusas! Sešu novadu jaunsargu vienības sabrauca šeit, lai pamērotos spēkiem Ciblas novada jauniešu centra organizētajā volejbola turnīrā divos laukumos. Laika apstākļi bija brīnišķīgi pavasarīgi, un līdzi atbraukušie līdzjutēji tikai pavairoja jaukās emocijas, labo garastāvokli un vairoja cīņas sparu. Šoreiz mājiniekiem ne visai veicās spēle uz dzimtās puses smilts laukuma, toties radās tēraudcieta apņēmība nākamreiz atspēlēties. Labākie šoreiz bija Tilžas jaunsargi, otrā vieta – Rugāju novada jaunsargu komandai, un trešie bija V. Keiša jaunsargi – Baltinavas komanda. Mēs, visu iepriekš minēto jaunsargu vienību instruktori un Ciblas novada jauniešu lietu pārstāvis A. Tihovskis, vienojāmies, ka šis pasākums būs iesākums labai un lietderīgai tradīcijai daudzu novadu jauniešu – jaunsargu apvienošanā, vienību sadraudzībā, veselīga, sportiska dzīvesveida aktivizēšanā un Jaunsardzes popularizēšanā. Nākamo turnīru plānots rīkot turpat septembra nogalē.

Ciblas novada jaunatnes lietu speciālists Aldis TIHOVSKIS piebilst: – Sacensības notika uz IK”Lanas 777” volejbola laukumiem (peintbola laukuma teritorijā). Vairāki jaunsargi Ciblā bija pirmo reizi. Nākamgad sacensībām pievienosies arī Zilupes novads. Sacensības nenotiktu bez neuzpērkamajiem tiesnešiem, kuri profesionāli tiesāja visas spēles, un tie bija: Guntars Senkāns (Zvirgzdenes pag.) un Normunds Strupulis (Ludza), paldies viņiem. Paldies arī jaunsargu instruktoriem, kuri satrenēja savas komandas un atveda uz Ciblu.
Fotogrāfijas – A.Tihovskis

Uz augšu