Naudas balvas pasniegtas sekmīgākajiem un aktīvākajiem skolēniem

Mācību gada noslēgumā īpašos sarīkojumos Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās Pušmucovā un Ciblā tika godināti sekmīgākie un aktīvākie skolēni un viņu pedagogi. No pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai šogad ir piešķirti 3068 eiro (pērn – 2415 €), tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem 710 (pērn – 600 €), Ciblas vidusskolas audzēkņiem 2358 eiro (pērn – 1815 €). Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, ir izstrādāta Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem. Naudas balvas summējās par visiem sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās. Šāda skolēnu materiāla stimulēšana veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs. Daudzi skolēni saņēma vairākas atzinības par piedalīšanos un gūtajām sekmēm olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Novada pašvaldības vadītājs Juris Dombrovskis pasniedza pedagogiem, kas strādājuši ar sekmīgākajiem bērniem, Atzinības rakstus, kā arī ziedus visiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. FOTO: Sekmēs labākie Ciblas vidusskolas skolēni un nomināciju “Labākais mācībās”, “Vislabākais mācībās”, “Visvislabākais mācībās” , “Vislabākais sportists” ieguvēji

A. Puncules foto no fotogalerijas par pasākumu Ciblas vidusskolā, kas skatāma internetā – http://www.draugiem.lv/ciblasvidusskola

Uz augšu