Vasaras nometne Ciblā no 7. līdz 11. augustam

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Ciblas novada pašvaldība projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros organizē Vasaras nometni (diennakts) Ciblas novada Ciblā. Dalībnieki – novadā faktiski dzīvojošie bērni vecumā no 9 līdz 13 gadi. Nometnes maksimālais bērnu skaits – 20 personas. Vasaras nometnes mērķis – jauniešu izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu, organizējot nodarbības par veselīgu uzturu, savstarpējām attiecībām un garīgo veselību; kā arī iesaistot fiziski aktīvās nodarbībās. Nometnes ietvaros bērni tiks nodrošināti ar ēdināšanu (brokastis, pusdienas, vakariņas). Izguldīšana notiks internāta telpās, izmantojot līdzi paņemtos guļammaisus. Pieteikšanās, zvanot pa tel. 65700844 – Mārīte Romanovska. Pēc tam, kad ir mutiski akceptēta bērna dalība nometnē, vecākiem būs jāaizpilda šai informācijai pievienotā anketa (skat. Pielikumā). Lai bērns varētu piedalīties nometnē, būs jāiesniedz šī anketa un arī ārsta izziņa, kas izdota ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms nometnes atklāšanas. Pieteikšanās nometnei beigsies, tiklīdz būs reģistrēts maksimālais bērnu skaits. Nometnes organizētājs tiks publiskots pēc tirgus izpētes noslēgšanās, ne vēlāk kā 01.08.2017. Pašvaldība patur tiesības veikt izmaiņas nometnes laikos, iepriekš par to informējot. Dalība nometnē ir bez maksas. Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

anketa_dalibai_nometne.docx
Uz augšu