Sācies jaunais mācību gads

Ar priecīgiem Zinību svētkiem Ciblas novada skolās ir sācies jaunais mācību gads.

Vispārizglītojošajās skolās ir nodrošināts labs mācību līmenis un ārpusstundu nodarbības. Arī turpmāk Ciblas novada pašvaldība lielu uzmanību veltīs izglītības jomai – gan skolu materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un atjaunošanai, gan skolēnu ērtībām. Visiem novada skolu audzēkņiem ir nodrošinātas mācību grāmatas, brīvpusdienas un arī pašvaldības autobusi (autobusu kustības grafiks – pielikumā). Ar naudas balvām tiek stimulēti labākie Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni.

Skolēniem novēlam zinātkāri un labu veselību visa mācību gada garumā!

Blontu PII autobuss.docx
Precizētie autobusu kustības saraksti
Uz augšu