Septembrī – Dzejas dienas Ciblas novadā

Ar daudzveidīgiem pasākumiem Ciblas novada kultūras iestādēs aizritēs Dzejas dienas. Paredzētas literāras izstādes, dzejas lasījumi…

Ciblas bibliotēka no 6. līdz 20. septembrim piedāvā saviem lasītājiem, apmeklējot bibliotēku, izvēlēties grāmatu, nosaukt lappusi tajā un izlasīt tur publicēto dzejoli. Bērniem dzejoļu lasīšana – pēc noskaņas. Pasākuma nosaukums – „Ko tev stāsta dzejas rindas: „Šīsdienas noskaņas dzejā””.

Ciblas Tautas namā šo piektdien, 15. septembrī, plkst. 18.00 – dzejas vakars „Tur ir tava sirds”.

Zvirgzdenes pagasta bibliotēkā piektdien, 15. septembrī – pasākums „Kamēr svece deg”, tā būs iepazīšanās ar novadnieces Veras Aņisimovas dzeju.

Līdumnieku bibliotēkā svētdien, 17. septembrī, plkst. 15.00 – dzejas pēcpusdiena „Rudenīgas noskaņas dzejā”.

Aicinām apmeklēt pagastu bibliotēkas, lai skatītu dzejniekiem Lijai Brīdakai (Ciblā), Inese Zanderei, Uldim Auseklim u.c. (Felicianovā), Eduardam Veidenbaumam (Felicianovā un Līdumniekos) veltītas viņu darbu izstādes. Blontu bibliotēkā izstādē „… un atkal klāt Dzejas mēnesis” apkopota dzeja par rudeni.

Uz augšu