„Styprūs skriejīņs 2017” notika ekstrēmos apstākļos

Tikai 9. septembrī beidzot notika ”STYPRŪS SKRIEJĪŅS – 2017”, ko lietavu dēļ nācās pārcelt no 26. augusta divas reizes. Sacensības organizēja Aldis Tihovskis kā IK „Lanas 777” īpašnieks, piesaistot brīvprātīgos, un ar Ciblas novada pašvaldības atbalstu.

Diemžēl visu sacensību trasi 9. septembrī vēl nevarēja izmantot, jo trase bija applūdusi. No 32 šķēršļiem sacensību dalībniekiem tika piedāvāti tikai 19, trasē netika iekļauta upe un grāvji. Tomēr sacensības notika, tajās bija vērojama visai augsta aktivitāte – bija gan individuālie starti, gan komandu starti, bija daudz līdzjutēju un atbalstītāju. Sacensības ir ekstrēmas un ar to arī populāras.

Īsi par godalgotām vietām.
VĪRIEŠU starts: 1. vieta – Sandis Kukulis (22:55), 2. vieta – Vairis Sprūžs (23:55), 3.vieta – Jānis Kukulis (26:23)
SIEVIEŠU starts: 1. vieta – Maruta Guitāne (27:11), 2. vieta – Jeļizaveta Puzāne (28:58), 3. vieta – Viktorija Leščinska (34:19).
BĒRNU starts: 1. vieta – Alise Puzāne (01:16), 2. vieta – Dana Puzāne (01:29), 3. vieta – Natālija Nasaļska (01:32).
VETERĀNU starts: 1. vieta – Ivars Novožilovs (12:13).
KOMANDU starts: 1. vieta – Sandis Kukulis, Veronika Nasaļska-Kukule, Jānis Kukulis (28:03); 2. vieta – Edmunds Kadakovskis, Ligita Karvele, Raivis Isakovičs (28:17); 3. vieta – Kristaps Bulavskis, Viktorija Leščinska, Agnis Kairovs (32:55).

A. Tihovskis saka lielu paldies pašvaldībai par atbalstu un arī daudzajiem brīvprātīgajiem palīgiem, kas darbojās no sacensību rīkošanas sākuma – veidojot trasi, un līdz pat sacensību noslēgumam – tiesājot. Tie ir: Vasīlijs Zvaričs, Laima Sprūža, Dainis Laurāns, Līga Bauska, Vairis Sprūžs, Žanis Tihovskis, Intars Sprūžs, Aleksandrs Garbars. – Bez šiem cilvēkiem nekas nenotiku! – atzīst A. Tihovskis. Paldies arī grāmatnīcai “Sākums A” par dāvanām bērniem, kuri skrēja trasē!

– Paldies visiem, kas piedalījās, kas palīdzēja veidot trasi, tiesnešiem, fotogrāfam un liels paldies atbalstītājiem. Uz tikšanos 18.08.2018. (cerēsim, ka sacensības atlikt nevajadzēs)! – feisbukā raksta Aldis Tihovskis.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu