Svecīšu vakari Ciblas novadā 2017. gada rudenī

Tradicionāli oktobrī Ciblas novada kapsētās notiek Svecīšu vakari. Tos organizē pagastu Tautas namu vadītāji. Dažos pagastos un kapsētās Svecīšu vakarus vada katoļu priesteri. Šoruden Svecīšu vakari notiks šādā laikā:

Blontu pagasta kapsētās: Skradeļu k. —15. oktobrī plkst. 13.00.

Ciblas pagasta kapsētās: Ciblas k. — 14. oktobrī plkst. 16.00. Vabaļu k. — 22. oktobrī plkst. 14.30.

Līdumnieku pagasta kapsētās: 14. oktobrī Verumu k. — plkst.13.00, Aizpūres k. — plkst. 14.00, Kurjanovas k. — plkst. 15.00.

Pušmucovas pagasta kapsētās: Mežernieku k. — 21. oktobrī plkst. 16.00. Pušmucovas k. — 29. oktobrī plkst. 15.00.

Zvirgzdenes pagasta kapsētās: 14. oktobrī Lītaunīku k. – plkst.12.00, Vasarānu k. – plkst.13.00, Lauču k. – plkst.14.00, Vierņu k. – plkst.15.00, Meža k. – plkst.16.00, Rudzeišu k. – plkst.17.00. 22.oktobrī Ūtičovas k. – plkst.13.00, Seļakovas k. – plkst.14.00, Franapoles k. – plkst.15.00, Ražanovas k. – plkst.16.00, Zvirgzdenes k. – plkst.17.00.

Uz augšu