Tēva dienas pasākumā pulcējās ģimenes

Svētdien, 10. septembrī, Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā notika Tēvu dienai veltīts pasākums „Tu esi vairāk nekā zelts…”. Uz to tika aicinātas ģimenes, kurās ir mazi, pirmsskolas un 1. – 4. klašu vecuma, bērni. Pasākumu apmeklēja 35 dalībnieki.

Sportiskais pasākums sākās ar dzeju par tēti. Sekoja kopbilde, kur katrs redzams ar melnām ūsām, un vairākas stafetes: „Ūsu stafete”, „Bērna pavadīšana uz skolu”, „Pusdienu pārtraukums” un „Zelta bumba”, kā arī individuālās tēvu sacensības. Sportiskās aktivitāte noslēdzās ar bērniem rīkotu orientēšanos pa zāli.

Ar to Tēva dienas svinēšana vēl nebeidzās: bija viktorīna, spēle mammām par tēti u.c. aktivitātes. Noslēgumā – sportiskāko tētu apbalvošana.

Tēva dienai veltītās sacensības rīkoja novada sporta darba speciāliste Ineta Miklucāne, viņai palīdzēja Irēna Pavlova (Līdumnieku bibliotēka) un Silvija Donska (Ciblas vsk. pedagoģe).

Uz augšu