Tēvzemes nedēļas pasākumi Ciblas vidusskolā

Šonedēļ Ciblas vidusskolā notiek vairāki Tēvzemes nedēļas pasākumi.

Kulminācija – ceturtdien, 16. novembrī, plkst. 13.45, kad skolas zālē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

13. – 17. novembris – zīmējumu izstāde „Ziedi Latvijai” (1.-9. kl.)

13. novembris – Tēvzemes mācības stunda „Iepazīsti Latvija” 1. – 4. kl. skolēniem (vada 10. – 12. kl. skolēni)

14. novembris – Mācību ekskursija uz Fr. Trasūna muzeju „Kolnasāta” 10.-12.kl.

15. novembris – Konkurss „Mana Latvija” 1.-4.kl. skolēniem, Erudītu konkurss „Es mīlu Latviju” 6.-9.kl. skolēniem

16. novembris – Latvijas 99. dzimšanas dienai veltīts pasākums. Sākums plkst.13.45 skolas zālē. Ciblas vidusskolas kolektīvs aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties šajā svētku sarīkojumā!

Uz augšu