Apjomīgs remonts rit uz autoceļa Berjozovka – Bārtuļi

Ārkārtējā situācija, ko valdība izsludināja 29 novados pēc augustā notikušajām spēcīgajām lietavām uz 3 mēnešu periodu, tuvojas noslēgumam. Šajās periodā Ciblas novada pašvaldība no valsts budžeta ir saņēmusi finanšu līdzekļus plūdu seku likvidēšanai. Ciblas novada pašvaldība finansējumu lūdza 9 pašvaldības infrastruktūras objektiem, tajā skaitā 8 autoceļiem.

Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka vairāki darbi pašvaldības infrastruktūras objektos jau paveikti un par tiem tiek gatavotas atskaites.

Šobrīd pilnā sparā rit Ciblas novada pašvaldības autoceļa C-23 Berjozovka – Bārtuļi virsmas atjaunošana 0.00 – 2.10 km. Šis posms plūdos cietis visvairāk. Darbu veikšanai tika rīkots iepirkums, ko vinnēja SIA „Agroķīmija”. Summa pārsniedz 75 tūkstošus eiro (62312.65 €+ PVN = 75398.31 €).

Minētais ceļš tiks atjaunots 2,1 km garumā. Šis posms šogad plūdos pārplūda vairākkārtīgi: pirmo reizi pēc lietavām, un tad ilgstoši daļa ceļa bija zem ūdens sakarā ar to, ka tika atvērtas slūžas, kas regulē ūdens līmeni Lielajā Ludzas ezerā. Atsevišķi ceļa posmi atradās zem ūdens vairākas nedēļas. Un pat ceļu būvdarbu laikā, kad pašvaldības pārstāvji š.g. 14. novembrī veica apsekošanu, viens neliels posms joprojām bija un ir zem ūdens. Šajā posmā tiks ierīkota jauna caurteka un ceļš tiks pacelts.

Kopumā uz ceļa Berjozovka – Bārtuļi tiks uzklātas 2 minerālmateriāla – dolomīta šķembu kārtas (15 cm un 10 cm).  
Visi šī plūdos cietušā autoceļa atjaunošanas darbi tiks veikti 100% par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piešķirtajiem līdzekļiem.

VARAM kompetencē ir jautājumi par plūdu nodarīto zaudējumu kompensēšanu pašvaldību infrastruktūras objektos.

Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu