Ciblas vidusskolā – Tēvzemes nedēļa

Ciblas vidusskolā laikā no 11. līdz 18. novembrim ik gadu norisinās Tēvzemes nedēļa, kuras laikā skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos Latvijas Republikai veltītos pasākumos.

16. novembrī pēc mācību stundām skolas zālē, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienu, skolas kolektīvs un daudzi skolēnu vecāki pulcējās uz pasākumu „Manas mājas ir mana laime”.

Pēc skolas direktores Sarmītes Leščinskas iedvesmojošās svētku uzrunas tika kopīgi nodziedāta Latvijas valsts himna un sākās iespaidīga literāti muzikāla kompozīcija, ko pedagogu Dzintra Toporkovas, Ināras Kuzņecovas un Terēzijas Mizānes vadībā sagatavoja skolēni. Skanēja folkloras kopas „Ilžeņa” dziedātās tautasdziesmas un skanīgas mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Tās mijās ar dzeju par dzimteni, ģimeni un dabu, kā arī dažām tautiskām dejām.

Latviešu valodas skolotāja Ināra Kuzņecova atklāj, ka darbs pie kompozīcijas scenārija ir sācies jau septembrī – ar ideju. Tā pamazām auklēta, pārrunāta ar mūzikas skolotāju Dzintru Toporkovu, jo bija svarīgi iespējami smalki sasaistīt muzikālo un lirisko, kā arī veidot pārejas no vienas tēmas uz otru. No jauna pārlasītas daudzu latviešu dzejnieku grāmatas, kompozīcijā iekļauti sirsnīgi un mīļi Maijas Laukmanes un Ulda Ausekļa bērniem rakstīti dzejoļi, arī daudzu citu liriķu rindas. Noslēgumā skanēja 5. klases audzēknes Antras Toporkovas dzejolis par Latgales pilsētām. Dzejas kompozīcija bija veidota tādā veidā, ka vienu dzejoli skandēja vismaz 2 un pat 5 skolēni, līdz ar to tas kļuva emocionālāks (reizēm to izdevās īstenot dialoga formā). Bija iestudētas arī kustības. Protams, šādā veidā dzeju pasniegt ir grūtāk nekā vienkārši deklamēt, un vienmēr ir risks, ka kāds no bērniem saslimst vai citu iemeslu pēc nevar piedalīties priekšnesumā. Tomēr viss izdevās lieliski. Stundu garais emocionāli piesātinātais priekšnesums noslēdzās ar dziesmu „Zeme laimīgā” (autors Normunds Zušs).

Pasākums ar to nebeidzās. Bija ziedi un pateicības vārdi no skolas vadības pedagoģēm, kuras rīkoja Tēvzeme nedēļas pasākumus. Vēstures skolotāja Dagnija Piterāne nelielā uzrunā atskatījās uz Tēvzemes nedēļas laikā piedzīvoto un pasniedza balvas erudīcijas konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem, atzīmējot, ka katrs kaut neliels zinību graudiņš dara cilvēku gudrāku. Atzinības raksti tika pasniegti vairākiem bērniem, kuri ieguva godalgotas vietas Ludzas BJC rīkotajā starpnovadu zīmējumu konkursā “Kāpēc vērts būt un dzīvot Latvijā”.

Ciblas vidusskolā Tēvzemes nedēļas laikā šogad bija zīmējumu izstāde „Ziedi Latvijai”, kurā piedalījās 1. – 9. klašu skolēni, Tēvzemes mācības stunda „Iepazīsti Latviju”, kurā sākumskolas klašu (1. – 4. kl.) bērni tikās ar vidusskolniekiem un pārrunāja dažādus valsts vēstures jautājumus un mūsdienu situāciju. Vecāko klašu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Franča Trasūna muzeju „Kolnasāta”, kur īpaša uzmanība tika veltīta Latgalei un Latvijas vienotības idejai. Bija organizēts arī erudīcijas konkurss 6. – 9. klašu audzēkņiem.

Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu