Visos pagastos – „eglītes” pirmsskolas vecuma bērniem

Ziemassvētku vecītis ir ceļā pie visiem visiem Ciblas novada mazuļiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Viņš katram ved dāvanu, kas tiks pasniegta vai nu bērnudārza svētku pasākumā, vai pagasta „eglītē”.

Blontu Tautas namā „eglīte” visiem Blontu pagasta mazuļiem būs 27. decembrī plkst. 10.30.

Ciblas TN „eglīte” tiem Ciblas pagasta mazuļiem, kuri neapmeklē bērnudārzu, būs 29. decembrī plkst. 11.00.

Līdumnieku bibliotēkā „eglīte” Līdumnieku pagasta bērniņiem – 25. decembrī plkst. 11.00.

Pušmucovas TN „eglīte” visiem Pušmucovas pirmsskolas vecuma bērniem – 22. decembrī plkst. 15.00.

Zvirgzdenes TN „eglīte” visiem mazajiem Zvirgzdenes pagasta bērniņiem – 26. decembrī plkst. 14.00.

Ziemassvētku vecītim palīgā devušies daudzi pasaku varoņi, kas svētku sarīkojumos aicinās bērnus rotaļās. Būs dziesmas, dejas un skaisti svētku dzejolīši. Aicinām vecākus sagādāt mazajiem prieku, atvedot tos uz „eglītēm” pagastu kultūras iestādēs! Tiem bērniņiem, kas neapmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes, šajās „eglītēs” tiks pasniegtas Ciblas novada pašvaldības sarūpētas Ziemassvētku dāvanas.

Arī abās novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) bērni svinēs Ziemassvētkus. Blontu PII svētku sarīkojumi katrā grupiņā notiks 20. decembrī. Ciblas PII – katrā grupiņā 21. decembrī.

Uz augšu