Lūcijai Lipstovai – 100

20. decembrī savu 100. jubileju atzīmēja Lūcija Lipstova. Viņa ir dzimusi Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Masļenkos (kādreiz – Mērdzenes pagasta teritorija), tuvākās sādžas – Snuotiuļi, Ivdri, Mjakinki.

Jubilāri viņas 100. dzimšanasdienā sveica Ciblas novada pašvaldības vārdā sveica domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Trukšāne.

Par Lūciju tagad rūpējas Francis Kovalevskis – krustdēls, māsas Benediktas dēls. Lūcijas dzīvesvieta deklarēta Pušmucovas pagastā, bet jau kopš 2009. gada viņa dzīvo pie sava krustdēla Rēzeknē. Par savas krustmātes mūžu mums pastāstīja Francis Kovalevskis.

Attēlā – jubilāre ar krustdēlu Franci Kovalevski un Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Juri Dombrovski.

Lipstovu ģimenē no daudziem bērniem izauga trīs: Apolinārijs, Benedikta un Lūcija. No tiem tikai Benedikta nodibināja ģimeni, apprecoties ar kaimiņmāju Adolfu Kovalevski. Apolinārija mūžu samala Otrais pasaules karš – viņš nokļuva leģionā, uz ārzemēm kara beigās nebēga, tika notiesāts, no Omskas atgriezās ar sagrautu veselību, garīgi slims, viņa mūžs noslēdzās slimnīcā. Abas māsas Benedikta un Lūcija visu mūžu turējušās kopā.

Ir grūti iedomāties laiku pirms 100 gadiem, kad piedzima Lūcija Lipstova. Noslēgumam tuvojās Pirmais pasaules karš, pēc kura sabruka impērijas un radās daudzas jaunas valstis. Lūcija ir augusi Latgales sādžā līdz ar jauno Latvijas valsti. Meitene ieguva minimālu izglītību vietējā skolā, dzīvoja pa māju. Savu ģimeni Lūcija neizveidoja. Viņa ļoti rūpējās par savas māsas dēliem – Francis un Pēteris viņai bija krustdēli.

Ļoti smags ģimenei bija laiks pēc Otrā pasaules kara. Kovalevski un arī Lūcija Lipstova tika ieskaitīti „kulakos”, viss vērtīgākais tika atņemts kolhoza vajadzībām. Dzimtas mājās Masļenkos nācās ielaist vietējā kolhoza pirmo priekšsēdētāju Orlovski, kurš iemitinājās uz dzīvi vienā mājas pusē, turklāt tā, ka Lūcijas ģimene nevarēja ieiet savā mājas pusē – bija jākāpelē pa logu. Protams, bija arī citi spaidi un liels trūkums, tāpēc tika nolemts pārcelties uz kādu citu vietu Latvijā, kur dzīve varētu būt vieglāka. Masļenkos palika Franča vecmāmiņa.

Lūcija ar māsas Benediktas ģimeni apmēram 9 gadus dzīvoja un strādāja Jelgavas rajonā, Skangaļos, kur muižas vietā bija ierīkota Zinātņu akadēmijas lauku laboratorija. Franča tēvs strādāja par galdnieku, arī ģimenes sievietes iekārtojās darbā, pat bērni pelnīja. Francis atceras, ka viņa darbs bija gaiņāt savvaļas putnus no kviešu un miežu sējumiem izmēģinājumu lauciņos. Spilgtā atmiņā palika skābeņu lasīšana tuvējās pļavās kopā ar krustmāti Lūciju. Salasītās skābenes vestas uz Rīgu pārdot, no mazā puikas tās pirka labprāt, un par nopelnīto naudu Francis tika pie saldējuma.

1959. gadā tika nolemts tomēr atgriezties Pušmucovas pagastā, kad tēva māte nomira. Kovalevski ienāca izpostītā mājā, Francis atminas, ka tēvs pa tuvējām mājām vācis savas mantas: sienas pulksteni, zirgu iejūgu u.c.. Pat daļa mājas, kur bija dzīvojis kolhoza priekšsēdētājs, un saimniecības ēkas bija nojauktas.

Atmiņas par tiem laikiem ir visai smagas, pie tām nav vēlēšanās kavēties. Smags pārbaudījums Kovalevsku ģimenei bija arī dēla Pētera traģiskā nāve. No trīs brāļiem tagad ir Francis un Leopolds, kurš dzīvo Masļenkos, bet ir slims un Francis par viņu rūpējas, regulāri ved pārtiku, kopj māju un pašu.

Lūcija, atgriezusies Pušmucovas pagastā, strādāja lauku darbus kolhozā, vēlāk iekārtojās par apkopēju, nopirka dzīvoklīti ciematā.

Attēlā: Foto no ģimenes arhīva. Lūcija centrā, baltā blūzē, ar radiem un draugiem

Lūcija bija rokdarbniece – prata šūt un adīt, arī aust. Ļoti liela nozīmes viņas dzīvē bija Dievam. Lipstovu dzimta ir ticīga. Viens no Lūcijas un Benediktas brālēniem ir izcilais garīdznieks un filozofs Staņislavas Ladusāns, kurš dzimis 1912. gadā Zvirgzdenes pagasta Rudzīšos, studējis Romā, dzīvojis, strādājis un 1993. gadā miris Brazīlijā. Lūcija savu brālēnu paspēja satikt 1991. gadā Aglonā, šo tikšanos bija noorganizējis Francis.

Francis Kovalevskis krustmāti pie sevis paņēma 2009. gadā. Viņa dzīvē tas bija sarežģīts laiks, nomira sieva, ar kuru nodzīvoti daudzi gadi. Bet paveicās satikt, pēc Franča vārdiem, zelta cilvēku – Veroniku Visocku, kas gan ir krietni jaunāka par Franci, bet ar kuru laulība ir ļoti laimīga. Ap to laiku, apciemojis krustmāti Pušmucovā (viņš turp devās regulāri, palīdzēja sanest malku un apdarīt citus darbiņus), Francis viņu sastapa ļoti savārgušu un bezspēcīgu. Tika nolemts Lūciju ņemt līdzi uz Rēzekni. Lūcijai ir paveicies ar krustdēlu, uz Franci tā likusi cerības, par Franci lūgusies, un savu 100. dzimšanas dienu viņa sagaida, jo ir labi aprūpēta un mīlēta.

Stāsts par Franci ir īpaša raksta vērts, viņš padomju gados ir pabeidzis karaskolu, kļuvis par helikoptera vadītāju, karojis Afganistānā no 1985. gada un izdzīvojis pēc lidaparāta notriekšanas. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 17 gadus ir vadījis Latgales Valsts militārā dienesta pārvaldi. Francis Kovaļevskim ir ļoti daudzi Padomju Armijas un Latvijas valsts apbalvojumi. Francis Kovaļevskis ir aktīvi vadījis Afganistānas kara veterānu biedrību, darbojas tajā arī pašlaik.

Bet pašreiz Francis Kovalevskis ir izdarījis izvēli par labu ģimenei – vislielākās rūpes tiek veltītas mīļotajai sievai Veronikai, krustmātei Lūcijai un arī brālim Pušmucovas pagastā.

20. decembrī jubilāri viņas 100. dzimšanasdienā sveica Ciblas novada pašvaldības vārdā sveica domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Trukšāne.

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu