Ģimenēm ar bērniem – valsts pabalsts un piemaksa

Ciblas novada pašvaldība informē iedzīvotājus par nosacījumiem sociālajā jomā 2018. gadā attiecībā uz ģimenēm: valsts pabalstiem un jaunu atbalsta mehānismu – piemaksu pie pabalsta par 2 un vairāk bērnu audzināšanu ģimenē.

Tiek saglabāti esošie ģimenes VALSTS PABALSTU apmēri un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par trešo bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro mēnesī.

No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

Tāpat no nākamā gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

No 2018. gada 1. marta tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās ir ne mazāk, kā divi bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – PIEMAKSA. Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī; par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī; par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī; par septiņiem bērniem – 266 eiro mēnesī u.tml.

***

Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās valsts pabalsta un piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Sagatavots, balstoties uz Labklājības ministrijas informāciju. Vairāk – www.lm.gov.lv

Sagatavoja Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu