Pašvaldība cildina novada uzņēmējus un zemniekus

17.martā notika tradicionālā Ciblas novada uzņēmēju un zemnieku balle.

Tajā dažādās nominācijās tika godināti pašvaldības teritorijā reģistrēto uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašnieki – lielākie nodokļu maksātāji un lielākie darba devēji SIA „Solo un partneri”, SIA „Riko Ri”, SIA „Blonti”, zemnieku saimniecības „Ezerlīči” un „Lapegles 2”, SIA „Dimants AR”, SIA „Staupine” un SIA „Wild”.

Lielākie darba devēji apbalvošanai izvirzīja vairākus savus darbiniekus, kas tika apbalvoti par ilggadēju darbu vienā uzņēmumā: Nadežda Klecko, Imants Krušanovs, Vilis Krušanovs un Ēriks Gagarins.

Pašvaldības pateicība par ieguldījumu tūrisma popularizēšanā – pedagoģei no Ciblas Malvīnei Locei.

Kā labās prakses paraugs mežkopībā ar pateicību tika atzīmēta Ludviga Karveļa saimniecība „Birztaliņas” Zvirgzdenes pagastā.

Pateicību par lauksaimniecības tradīciju turpināšanu saņēma Ciblas pagasta zemnieku saimniecības „Pērles” īpašnieki – Auzānu ģimene.

Par sadarbību uzņēmējdarbības jomā Ciblas novada pašvaldība ir pateicīga saviem sadarbības partneriem Aivaram Tronam, SIA „Blonti”, Valentīnai Lazovskai, Vladislavam Ločmelim, SIA „LIOveta” un Violai Andruščenko.

Jubilejā tika sveikts SIA „Blonti” vadītājs Andris Žeikars.

Vairākus zemniekus sveica arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (fotoattēlā).

Savus labākos strādniekus sveica SIA „Blonti”.

Vakara gaitā uzstājās grupa „Latgalīšu reps”, jaunā vokāliste no Blontu pagasta Marta Petrovska, deju grupa no Ludzas novada Pildas Tautas nama.

Izklaides daļā – tradicionālā loterija un rotaļas, vakaru vadīja Janīna Rudoviča no Ludzas. Ballē muzicēja Romāns Ivanovs no Rēzeknes.

Uz augšu