Blontos pasta nodaļas darbības modeli pieskaņo pieprasījumam

No 2018. gada 16. aprīļa VAS „Latvijas Pasts” maina Blontu pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku. Iemesls – zemais pasta pakalpojumu pieprasījums.

Pasta nodaļas darbības modelis tiks pielāgots iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Blontos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.8 līdz 9 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Domes namā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

„Latvijas Pasts” pārstāve Vineta Danielsone skaidro:

– Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Blontu pasta nodaļā, kas ir vidēji četri sūtījumi darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 3500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi:  vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā, t.sk. Blontu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488.

Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Blontu pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25700286.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Blontu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 657 22290 vai 27892744 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Ludzas 1.pasta nodaļu Latgales ielā 110, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst. 9 līdz 13.

Blontu iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 16.aprīļa ir informēti ar īpašiem informatīvajiem paziņojumiem pastkastītēs no 16.marta.

Uz augšu