Lieldienu svētki ietver vairākas dienas (LABOTS)

Šogad 1. aprīlī kristieši svin Lieldienas – Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkus.

Pareizticīgie un vecticībnieki šos svētkus svinēs nedēļu vēlāk – 8. aprīlī.

Kristus Augšāmcelšanās svētki ietver vairākas dienas, pieminot visus galvenos Kristus ciešanu, nāves un Viņa uzvaras pār nāvi notikumus.

Lieldienu dievkalpojumi novada katoļu baznīcās

29. marts, Lielā Ceturtdiena, Pēdējo vakariņu sv.Mise: Eversmuižā – 18.00, Pušmucovā – 14.00, Stiglovā – 14.00, Ludzā – 18.00.

30. marts, Lielā Piektdiena, Kristus ciešanu dievkalpojums: Eversmuižā – 18.00, Pušmucovā – 13.00, Aizpūrē – 10.00, Ludzā – 15.00.

31. marts, Lieldienu nakts sv. Mise: Aizpūrē – 10.00, Eversmuižā – 15.00, Pušmucovā – 19.00, Stiglovā – 15.00, Ludzā – 19.00.

1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās sv. Mise: Eversmuižā – 9.00, Pušmucovā – 12.00, Ludzā – 10.00, Sarkaņos – 8.00 (draudzes mājā, jo baznīcā remonts).

Lieldienu dievkalpojumi pareizticīgo baznīcās

Ludzā: Lielajā ceturtdienā, 5. aprīlī: 8.30 – liturģija, 17.00 – rīta dievkalpojums. Lielajā piektdienā, 6. aprīlī: 8.00 un 17.00. Lielajā sestdienā, 7. aprīlī: 8.30 – Sv. Dievmātes pasludināšanas svētku liturģijas dievkalpojums; no 12.00 līdz 15.00 – kuliču, pashu un olu svētīšana; 23.30 – pusnakts dievkalpojums. Kristus Augšāmcelšanās svētkos, 8. aprīlī: 0.00 – Rīta dievkalpojums. Pasha stundas. Jāņa Zeltmutes liturģija.

Vecslabadā: 6. aprīlī 12.00 un 8. aprīlī 6.00.

Vertulovā: 8. aprīlī 9.00.

Brodaižā: 8. aprīlī 10.30.

Kvitainē: 8. aprīlī 4.00.

Lieldienu svinības sākas ar Lielās Ceturtdienas vakaru, kura laikā tiek pieminēts vakars pirms Jēzus apcietināšanas, kura laikā Viņš, zinādams, ka Viņa stunda ir pienākusi, Pēdējo Vakariņu mielastā atstāja saviem mācekļiem pats sevi, savu Miesu un Asinis, zem maizes un vīna zīmēm, teikdams: „Dariet to manai piemiņai”. Šo Kristus sūtību Baznīca kopš tā laika pilda katrā Svētajā Misē.

Lielajā Piektdienā centrālais notikums ir Kristus Ciešanu dievkalpojums. Šajā dienā nevienā katoļu baznīcā netiek svinēta Sv. Mise, jo centrā ir pati Jēzus krusta nāves realitāte. Tauta pagodina Jēzus Krustu īpašā dievkalpojumā. Pēc tā parasti no baznīcām tiek iznests Vissv. Sakraments, izdzēsta mūžīgā uguntiņa pie tabernakula un dievnami simboliski paliek tukši un klusi – kā pasaule pēc Jēzus nāves.

Lielajā Sestdienā ticīgie aicināti apmeklēt baznīcu, lai klusumā lūgtos pie Kristus kapa simboliem.

Galvenais Lieldienu dievkalpojums – Kristus Augšāmcelšanās svinības – notiek Lieldienu naktī, kas pēc senas tradīcijas sākas, satumstot Sestdienas vakaram. Tauta sapulcējas tumšā baznīcā un dodas pie „jaunās uguns”, lai kopā ar garīdzniekiem iedegtu Lieldienu sveces – Augšāmcelšanās un jauna sākuma simbolu. Šajā nakts dievkalpojumā tiek lasīti daudzi lasījumi, kas īsi apskata visu cilvēces radīšanas un pestīšanas vēsturi, un to noslēgumā tiek iedziedāts jauns Alleluja, kas bija noklusis Gavēņa sākumā. Skan Evaņģēlija lasījums par Kristus Augšāmcelšanos. Tiek svētīts ūdens, un, saņemot svētību ar to, atjaunoti Kristībā dotie solījumi Dievam. Visbeidzot tiek upurēts Sv. Mises upuris, kas nenotika kopš Lielās Ceturtdienas vakara un ticīgie ar jaunam sirdīm var pieņemt Kristus Miesu, kas ir dzīva un visu dara dzīvus.

Lieldienu rītā tradicionāli notiek Augšāmcelšanās svētku procesija – svinīgs visas tautas gājiens, un ar svinīgiem dievkalpojumiem turpinās svētku svinības.

Līdzīgā noskaņā tiek pavadīta visa nedēļa pēc Lieldienām – tā saucamā Lieldienu oktāva, kad visas astoņas dienas tiek svinētas kā viena vienīga liela svētku diena. Tas simbolizē mūžīgo dzīvi, kas būs pastāvīgā priekpilnā tagadne, nepārtraukta Diena kopā ar Dievu, kurš uzvarējis mūsu nāvi.

Uz augšu