Par veselības veicināšanas projektu Ciblas novadā

Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās dažādas aktivitātes projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Projekts tiek finansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  ietvaros.

2017. gada sešos mēnešos īstenoti 6 veselības veicināšanas pasākumi. Bet no šī gada sākumā jau realizētas 4 aktivitātes.

Vingrošanas nodarbības

2018. gadu jau janvārī iesākām ar veselību veicinošām vingrošanas nodarbībām, ko vadīja fizioterapeite Marita Joņina:

Pušmucovas Tautas namā – vingrošanas nodarbības pieaugušajiem divas reizes nedēļā (kopā 10 nodarbības, apmēram 20 dalībnieki);

Ciblas vidusskolā, Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē un Pušmucovas pamatskolā – vingrošanas nodarbības pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanai (notika 10 nodarbības katrā iestādē).

Fizioterapeite Marita Joņina, vadot vingrošanas nodarbības divās skolās un bērnudārzā, ievērojusi, ka vairākiem bērniem diemžēl ir nepareizas stājas. M. Joņinas ieteikums: – Viņiem būtu ļoti ieteicams turpināt vingrot, būt aktīvākiem, diemžēl tieši tie bērni, kuriem visvairāk vajadzīga stājas korekcija, ir visslinkākie un kūtrākie. Projekta ietvaros nevaram atrisināt viņu problēmas, taču vēršu vecāku uzmanību šai problēmai. Aicinu jebkādu aizdomu gadījumā vērsties pie speciālistiem. Bērnu organisms vēl aug, un, savlaicīgi konstatējot problēmu un to risinot, var sasniegt ļoti labus rezultātus.

Projekta izmaksas:

Vingrošana bērnudārzā – 400 eiro,
Vingrošana skolās (abās kopā) – 600 eiro,

Vingrošana pieaugušajiem Pušmucovā – 400 eiro.
Skolēniem – peldēšana baseinā

Ar lielu prieku Pušmucovas pamatskolas audzēkņi apmeklēja peldēšanas nodarbības Rēzeknes pilsētas pašvaldības peldbaseinā. Šādas 5 aktīvas sestdienas peldbaseinā Rēzeknē no 3. marta paredzētas arī Ciblas vidusskolas audzēkņiem. Vienas dienas laikā notika 2 nodarbības, ko vadīja sertificēts treneris Sergejs Kudrjavcevs.

Projekta aktivitātēs piedalījās 18 Pušmucovas pamatskolas 2. – 7. klašu skolēni. Lūk, ko par šīm nodarbībām saka paši skolēni:

Sintija:– Man šisprojekts ļoti patika, jo varēja bez maksas braukt mācīties peldēt. Esmu īpaši priecīga, jo šo nodarbību laikā iemācījos peldēt, ko līdz šim nepratu. Es būtu ļoti priecīga, ja arī nākamgad mums būtu šādas peldēšanas nodarbības.

Aurēlija Aleksa:– Man ļoti patika šīs nodarbības. Gribu teikt lielu paldiesnovada domei par iespēju piedalīties šajā projektā. Paldies šoferim, kas mūs veda uz nodarbībām, kā arī apmācību treneriem par brīnišķīgajiem mirkļiem baseinā. Mēs jautri un veselīgi pavadījām laiku baseinā.

Odrija:– Visvairāk patika pēdējā nodarbība, kad mēs spēlējām volejbolu ūdenī! Gribam vēl veselīgas aktivitātes!

Milana:– Es jau pratu peldēt, bet šī bija iespēja uzlabot savas prasmes. Treneru uzraudzībā varējām lēkt ūdenī, meklējām ūdenī dažādus priekšmetus.

Amanda, Adrians:– Mums patika šīs dienas, kad braucām peldēties. Treneri bija laipni un palīdzēja uzlabot mūsu peldētprasmes. Paldies novadam par šo lielisko iespēju!

Skolotāja Irēna Skutele, kas pavadīja un uzraudzīja skolēnus baseinā, arī piekrīt bērnu teiktajam: – Skolēniem nepieciešamas veselību veicinošas aktivitātes, un peldētprasme būtu jāapgūst ikvienam! Bija prieks redzēt aktīvus, darboties gribošus un laimīgus skolēnus! Paldies novada domei par šo projektu!

Projekta izmaksas:

Peldēšanas nodarbību izmaksas vienai skolai (10 nodarbības): peldbaseina celiņa izmantošana – 416 eiro; trenera pakalpojumi – 509,47 (alga ar nodokļiem); pavadošās personas – 281,44 (atalgojums ar nodokļiem 2 personām). Pie izmaksām – arī degviela pašvaldības autobusam.

Vecāku komentāri par projekta aktivitātēm:

– Mūsu bērnudārzā bija iespēja apmeklēt vingrošanu fizioterapeita vadībā, un bērns gaidīja tās dienas, kad būs vingrošana. Visvairāk patika vingrojumi ar bumbām.
– Fizioterapeitei lūdzu apskatīt atsevišķi manu puiku, viņa stāju. Pēc apskates sazinājos un saņemu lietderīgu ieteikumu no speciālista. Uzskatu, ka šāds pasākums – vingrošana – ir ļoti laba projekta aktivitāte. Bērnam sākumā nepatika vingrošanas nodarbības, jo kaut kas nepadevās tik labi, kā citiem bērniem, bet uz cikla beigām viņš labprāt arī mājās rādīja vingrošanas elementus un mācīja tos citiem ģimenes locekļiem.

– Mūsu meita (6. kl.) ir ļoti apmierināta ar iespēju apmeklēt baseinu. Ārkārtīgi labi, ka bija šāda iespēja mācīties peldēt, un arī brīvais laiks saunas apmeklējumam.
– Mana meita (1. kl.) piedalījās vingrošanas nodarbībās skolā. Tas viņai ļoti patika. Labi, ka fizioterapeite skaidroja, kāpēc vajadzīga vingrošana. Un tagad mājās meita māca brālim un māsai, kas jādara, lai būt pareiza stāja.

Pasākumi būs arī turpmāk

Noteikti būs arī citi veselības veicināšanas un slimību profilakses nolūkā organizēti pasākumi, par kuriem informāciju sniedzam Ciblas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājaslapā (www.ciblasnovads.lv).

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” noritēs līdz 2017.gada 31.decembrim.

Aicinu ikvienu aktīvi izmantot iespējas, nākt vingrot, doties pārgājienos, klausīties speciālistu padomus lekcijās, jo tas viss ir ļoti vērtīgi un par to mums pašiem nav jāmaksā – finansējums nāk no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta!

Aicinu arī izteikt priekšlikumus par to, kādus vēl pasākumus pašvaldība varētu organizēt minētā veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta ietvaros. Ieteikumus sūtiet man uz epastu vai pa telefonu, jo pasākumu programma var tikt mainīta, ja ir pieprasījums.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu