Tiks atbalstīti pieci jauniešu projekti

Ciblas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Jaunieši novadam 2018” saņemti 5 pieteikumi.

Projektu konkursam bija paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tika nolemts atbalstīt visus iesniegtos projektus, katram piešķirot 500 eiro lielu finansējumu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei.

Blontos:

Raitis Caune – „Kāpelēšanas komplekss bērniem Blontu ciematā”. Iecerēts papildināt pagājušajā gadā pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā uzstādīto slidkalniņu ar kāpelēšanas kompleksu, kurā ietilptu arī šūpoles. Līdz ar to ciemata bērnu laukumiņš būtu daudzfunkcionālāks un bērniem interesantāks, tādējādi tiktu veicināta bērnu fiziskā un garīgā attīstība. Līdz 30.08.2018.

Ciblā:

Edijs Savickis – „Bērnu rotaļu laukuma izveide Ciblā”. Projekta mērķis – uzlabot esošo nelielo rotaļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājām. Tiks saremontēta smilšu kaste (nomainītas barjeras un smiltis tajā), soliņi (nomainīti vecie dēļi), šūpoles (tām uzstādītas ķēdes un šūpoļu krēsls) un kāpelēšanas iekārta (esošā attīrīta, pārkrāsota un iebetonēta). Līdz 31.08.2018.

Lauma Caune – „Bērnu rotaļu laukumiņš Ciblas ciematā”. Projekta mērķis – ciemata centrā pie šūpolēm un basketbola groza uzstādīt smilšu kasti, slidkalniņu ar kāpšanas un kāpelēšanas iespējām. Līdz 30.07.2018.

Līdumniekos:

Ēriks Pavlovs, Santa Litinska, Sigita Lavrinoviča – „Aktīvi kopā!”. Plānots Līdumnieku parka teritorijā, pie volejbola laukuma uzstādīt batutu bērnu izklaidei, bet pie daudzdzīvokļu mājas „Zvārguļi” ierīkot strūklaku, darot pievilcīgāku teritoriju. Līdz 10.08.2018.

Pušmucovā:

Rebeka Mikijanska – „Sporta laukuma uzlabošana, jauna inventāra iegāde”. Īstenojot šo projektu, iecerēts atjaunot vecos futbola vārtu tīklus, uzstādīt jaunu basketbola grozu, nopirkt jaunu formu vietējai jauniešu futbola komandai. Līdz 31.08.2018.

Visi objekti būs publiski pieejami.

Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot uzstādīto inventāru un nepieļaut tā salaušanu!

Ciblas gerb
Uz augšu