Šogad labākais absolvents Arvis Šmats

Ciblas vidusskolu šogad absolvē pušmucovietis Arvis Šmats, kurš pamatskolas izglītību ieguvis Pušmucovā. Viņa sekmes mācībās ir izcilas – liecībā, beidzot 12. klasi, ir tikai viens 9-nieks, līdz ar to vidējā atzīme – 9,94 balles.

Arvis dzīvo Nūraugu ciemā, dzimtas mājā, kopā ar māti, audžutēvu un vectēvu, kā arī māsu Līgu, kura studē ekonomiku Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šmatu ģimenei ir neliela piemājas saimniecība, tiek audzētas zemenes, mājputni, kopts dārzs.

Ciblas novada pašvaldība ar stipendiju ik gadu ir atbalstījusi Arvja mācības vidusskolā. Un ik mācību gada noslēgumā Arvis ir saņēmis pašvaldības naudas balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās.

Sarunā par skolas gaitām un nākotnes iecerēm Arvis atklāj, ka jau kopš pamatskolas gadiem viņu visvairāk interesējusi matemātika, informātika un sports, bet ir labi veicies arī pārējos mācību priekšmetos. Arvja pirmā skolotāja Pušmucovas pamatskolā bija Vija Rudziša, no 6. līdz 9. klasei – Sandra Laganovska. Iespējams, tieši skolotāja Sandra ir raisījusi zēnā lielāku interesi par matemātiku un informātiku, ko viņa pasniedza savās stundās. Pušmucovas pamatskolu Arvis pabeidza ar lieliskiem rezultātiem. Togad pamatskolu Pušmucovā absolvēja 9 jaunieši, katrs devās uz savu pusi, Arvis Šmats un Kristers Pirags izvēlējās Ciblas vidusskolu.

Uzsākt mācības Ciblā bijis viegli. Daļa jauno klasesbiedru bija pazīstami, atmosfēra starp jauniešiem – draudzīga. Trīs gadus klases audzinātāja bija sporta skolotāja Ilga Stepanova.

Sports ir Arvja vaļasprieks. Patīk futbols, vietējās komandās viņš ir spēlējis visās pozīcijās, bet biežāk kā pussargs. Savukārt ar dažiem draugiem (parasti trijatā) viņi Pušmucovā regulāri skrien krosu, distance ir aptuveni 5,5 km gara.

Arvim mamma reiz teikusi, ka viņš laikam ir iedzimis vecvectēvā, kas arī bijis ļoti gudrs un sportisks.

Ir saprotams – lai cik gaiša ir galva un lai kādi talanti cilvēkam būtu doti no Dieva, bez darba kaut ko būtisku dzīvē sasniegt nav iespējams. Strādīgums tiek ieaudzināts ģimenē, kopīgi darot darbus, no mazotnes bērnam uzticot konkrētus pienākumus.

Arvis atklāj, ka viņam kopš agras bērnības patikušas grāmatas. Māte tās pirka, lasīja un turpina to darīt. Arvim patīk piedzīvojumu literatūra, arī fantastika, bet pašlaik paliek mazāk laika lasīšanai. Arvis lasa arī angļu valodā – izrādās, viņa skolotāja Irēna Skutele mudinājusi lasīt angliski, katru vasaru devusi vienu grāmatu lasīšanai angļu valodā.

Mācīdamies Ciblas vidusskolā, Arvis ir apguvis autovadīšanu, pirms 5 mēnešiem ieguvis B kategorijas tiesības. Pašvaldība apmaksā autoskolas nodarbības, eksāmenus un dokumentu formēšanu. Pēc Arvja domām, tas ir ļoti labi, ka dome ir radusi šādu iespēju. Turklāt tāpēc jaunieši ieinteresējas par iespējām mācīties tieši Ciblas vidusskolā.

Šogad Ciblas vidusskolu absolvē 13 jaunieši. Arvis zina teikt, ka 2 no klasesbiedriem plāno doties darbā uz ārzemēm, 4 sākt studijas kādā no Latvijas augstskolām, par citiem viņš nevar pateikt. Iespējams, jaunieši nezina vai neatklāj savus nākotnes plānus. Par sevi gan Arvis ir izlēmis – stāsies Rīgas Tehniskajā universitātē, lai studētu datorzinības. Viņš jau ir interesējies par mācību procesu, par sadzīvi.

Arvis visus skolas gadus mērķtiecīgi strādājis, jo apzinās – bez izglītības ir grūti atrast labu darbu un veidot stabilu nākotni. Datorzinības viņu interesē, tāpēc nav tā, ka viņš ir vienkārši izskaitļojis perspektīvāko nozari.

Jūnija sākumā kļuva zināms, ka Arvis Šmats ir saņēmis īpašu stipendiju 500 eiro apmērā. Šī atzinība gūta unikālā projektā – lielajā Simtgades loterijā, ko, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS “Latvijas Loto”. Tās mērķis ir iegūt līdzekļus stipendiju atbalsta programmai labākajam ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes absolventam. Stipendiju piešķirs 2017./2018. un 2018./2019. mācību gada absolventiem par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Ciblas vidusskola stipendijas piešķiršanai izvirzīja Arvi Šmatu.

Izlaidumā Arvis saņēma arī Ministru prezidenta Atzinības rakstu, kas tiek piešķirts labākajiem skolu absolventiem visos Latvijas novados.

Uz pašlaik izglītības ministra un ierēdņu daudzināto lielo vidusskolu slavēšanu un mazo noniecināšanu Arvis atteic: – Tā sauktajās „mazajās” skolās skolēni ir gudrāki, tam ir piemēri no dzīves. Tas tāpēc, ka katram skolēnam pedagogi var veltīt vairāk laika, individuāli strādāt ar katru, kurš vēlas mācīties. Galvenais – lai pats skolēns gribētu mācīties. Ja grib, arī „mazā” skolā var sasniegt daudz. Turklāt mūs labi motivē materiālais atbalsts: naudas balvas par sasniegumiem, stipendijas, arī apmaksāta apmācība autoskolā un citi labumi, ko sniedz pašvaldība.

Arvis Šmats ir nospraudis mērķi un seko tam.

Veiksmi viņa dzīves ceļā novēl gan pirmā skola – Pušmucovas pamatskola, kura lepojas ar savu absolventu, gan Ciblas vidusskola, kuras vārdu Arvis aiznes tālāk dzīvē.

___________________________________________________________________________________________________

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu