Noslēdzies lekciju kurss pusaudžiem

Ciblas novada pašvaldība veica tirgus izpēti un noslēdza līgumu ar biedrību „Strauts”, kas organizēja lekciju ciklu pusaudžiem par dažādām tēmām projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Ciblas novada skolēniem no 10.-12.klasei bija iespēja noklausīties 4 lekcijas: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, atkarības, to mazināšana un seksuālā veselība.

Lekcijas notika skolas telpās stundu laikā, tādējādi nodrošinot iespēju visiem skolēniem ņemt dalību tajās. Katrai lekcijai tika piesaistīts attiecīgās jomas speciālists, kas īpaši gatavoja šo lekciju pusaudžu vecumam. Aptaujājot skolēnus, kopumā viņi vērtē lekcijas kā interesantas un esot ieguvuši arī dažas jaunas atziņas.

Biedrības „Strauts” valdes priekšsēdētājs Aldis Tihovskis

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Uz augšu