Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana

Šonedēļ pagastos notiks vietējiem iedzīvotājiem organizētas sanāksmes par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projektu.

Otrdien, 7. augustā, sanāksmes notiks: Līdumnieku pag. pārvaldē – plkst. 9:00; Ciblas pag. pārvaldē – pl. 11:00; Blontos, Administrācijas ēkas zālē, – plkst. 14:00.

Trešdien, 8. augustā, sanāksmes notiks Pušmucovas TN – plkst. 9:00; Zvirgzdenes saieta namā – plkst. 11:00.

PAZIŅOJUMS par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta apstiprināšanu un publisko apspriešanu

Ciblas novada pašvaldība 28.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana notiks no 16.07.2018. līdz 15.08.2018.

Priekšlikumus var iesniegt Ciblas novada pašvaldībai līdz 2018. gada 14. augustam. Adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706. Elektroniskā adrese: ciblasnovads@ciblasnovads.lv.

Atbildīgā amatpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, tālr. 65700844; marite.romanovska@ciblasnovads.lv.

Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekts pieejams drukātā veidā: Attīstības nodaļā; Līdumnieku bibliotēkā; Ciblas bibliotēkā, Lucmuižas bibliotēkā, Pušmucovas bibliotēkā.

I_dala_Esosa_situacija.pdf
II_dala_Strategiska_dala.pdf
III_dala_Ricibas_plans.pdf
IV_dala_investiciju_plans.pdf
V_dala_Istenosanas_uzraudzibas_kartiba.pdf
Ciblas gerb
Uz augšu