SKAISTS IR CIBLAS NOVADS!

Ik gadu Ciblas novada pašvaldība rīko konkursu, meklējot sakoptāko sētu un māju. Un ik gadu atrod pa pērlei – kādai senču būvētai mājai, kura glabā savu siltumu paaudžu paaudzēm, un pa kādai mūsdienās būvētam namam, kurš ir tikpat dinamisks kā XXI gadsimts.

Skaists ir mūsu novads. Un ļoti daudzveidīgas ir viensētas un ciematu mājas, kurās dzīvo Ciblas novada ļaudis. Katram, veidojot savu māju skaistu, ir sava izpratne par skaisto un sava rocība. Ir pagrūti nosaukt to vissakoptāko, jo katra konkursā skatītā māja ir skaista! FOTO

Rīkojot konkursu „Sakoptākā sēta”, pašvaldība aicināja pretendentus pieteikties trim nominācijām – Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā; Sakoptākā lauku sēta; Sakoptākā zemnieku saimniecība / uzņēmums.

Šogad konkursā bija pieteiktas un piekrita tajā piedalīties 10 mājas no Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta.

Uzņēmumu grupā neviens nepieteicās.

Ciematu māju grupā šoreiz bija tikai divi konkursanti.

Pušmucovas ciematā, Ciemata ielā nr. 3, ir kāda ļoti parasta padomju periodā būvēta māja. Tai ir savs vārds „Aneļas”. Šajā mājā saimnieko Inga LIPSTOVA. Zemes pie mājas ir maz, bet tā ir kopta un izdaiļota ar ziediem un paštaisītiem dekoriem. Cibla novada pašvaldība izsaka pateicību Ingai Lipstovai par piedalīšanos konkursā.

Pušmucovas ciematā, Jaunatnes ielā, nevar neievērot kādu māju, kas gaumīgi nokrāsota baltā un brūnā krāsā, tāpat – arī saimniecības ēkas. „Jaundārtas” – tā sauc māju, kurā dzīvo Inga un Aldis PIRAGI. Ne vien ēkas, visa teritorija ir interesanti sakārtota. Ciblas novada pašvaldība pasniedza Ingai un Aldim Piragiem Diplomu par gaumīgi iekoptu māju ciematā.

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas 8 mājas: 2 Pušmucovas, 3 Līdumnieku un 3 Zvirgzdenes pagastā.

Ciblas novada pašvaldība pateicās, piešķirot veicināšanas balvu, divām māju saimniecēm Līdumnieku pagastā:

rīdziniecei Helēnai MILLEREI par dzimtas māju vietas saglabāšanu un

Valentīnai KAPUSTĀNEI par vairāku paaudžu mājas saglabāšanu.

Līdumnieku pagastā, pašā Latvijas pierobežā, diemžēl ir daudz tukšu un jau brūkošu viensētu. Konkursā tika pieteikti „Mucinieki”, kuru īpašniece ir Helēna Millere. Viņa dzīvo Rīgā. Skumjākais – pirms dažiem gadiem dzimtas māja nodega. Krāsmatas tika novāktas, bet mājas pamatos izveidots daiļš dārzs. Ir saglabāts mājas slieksnis, ap pamatiem izveidots akmeņu celiņš. Helēna iespējami bieži atbrauc uz saviem „Muceniekiem” Līdumnieku pagastā, kur no ēkām saglabājusies vien pirtiņa, šķūnīši, un aka.

Savukārt Līdumnieku pagasta „Kāpostiņos” jau gandrīz 95 gadus dzīvo Valentīna Kapustāne. Ļoti daudziem Līdumnieku ļaudīm viņa bija pirmā skolotāja, kas iemācīja lasīt un rēķināt. Savos cienījamajos gados Valentīna kopj senās dzimtas māju, kur saglabāts veco ēku komplekss. Viņai palīdz tuvi radi. Tomēr ikdienas solis tiek sperts vienatnē. Cerību nākotnei dod „Kāpostiņos” iestādītās jaunās ābeles, modernas puķes un arī nesen nomainītie logi.

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” Diplomi par III vietu tika piešķirti trīs viensētu saimniekiem:

Līdumnieku pagasta „Dravu” saimniekiem Guntai un Ivaram LAVRINOVIČIEM,

Pušmucovas pagasta „Madaru” saimniekiem Jevgēnijai un Ivanam DUBINĀM,

Zvirgzdenes pagasta māju „Vientuļnieku” saimniekiem Dzidrai un Jānim KIVRĀNIEM.

„Dravās” šobrīd nav bišu, bet ir gotiņa un telīte, iekopta piemājas saimniecība. Lavrinoviči senču māju ir nedaudz paplašinājuši. Viņu sētā ir daudz skaistu dekoratīvu elementu, kuru pamatā ir akmens.

„Madaras” Jevgēnija un Ivans Dubinas ir veidojuši apmēram 30 gadu laikā, ap to ir daudz ziedu un interesantas kompozīcijas, kurās izmantoti visdažādākie materiāli.

„Vientuļniekos” māja un citas ēkas ir celtas salīdzinoši nesen. Sēta ir mūsdienīga, tajā ir gaumīgi iekoptas ziedu dobes un apstādījumu, lielās platībās tiek audzēti sīpoli, kāposti, burkāni un citi dārzeņi. Kivrānu ģimenes māja un lauki to tuvumā ir ļoti skaisti sakopti.

Diploms par II vietu tika piešķirts Vijai Razumovskai, kura uztur „Olūteņus” – ainaviski ļoti skaistā vietā Zvirgzdenes ezera krastā būvētu viensētu.

Tā ir viena no skaistākajām un Latgalei raksturīgām viensētām Zvirgzdenes ciemata tuvumā. Ap māju ir krāšņu daudzgadīgu ziedu, skujkoku un dekoratīvo koku stādījumi. Sakopts arī ezera krasts un tā tuvumā esošās pirtiņas teritorija.

2009. gadā, kad nomira Vijas māmiņa, „Olūteņos” sāka dzīvot stārķi – sākumā ieradies viens, tad atvedis sev pāri…

Diploms par I vietu konkursā tika piešķirt divu māju saimniekiem.

Diploms par I vietu konkursā tika piešķirts Vilmāram JAKUPĀNAM un Jeļenai DAĻECKAIZvirgzdenes pagasta māju “Kalmes” saimniekiem. Viņi savu viensētu Lucmuižas tuvumā ļoti daiļi ir iekopuši pēdējo 10 gadu laikā. Sētas izbūve sākta ar seno dīķu sakārtošanu, pie lielākā dīķa uzcelta lapene. Tad pakāpeniski būvēta jauna māja, saimniecības ēkas un pirts. Ir gaumīgi sakopta apkārtne, izcērtot kokus un krūmus, bet atstājot vērtīgākos kokus un arī pa kādam iespaidīgam akmenim. Ir iekopts jauns augļu dārzs.

Diploms par I vietu konkursā tiek pasniegts arī Zinaīdai un Donātam METLĀNIEM. Viņi savu viensētu „Lauriņi” ir pakāpeniski būvējuši kopš 90-to gadu sākuma. Plaša dzeltenu ķieģeļu māja atrodas tuvu šosejai, tomēr nomaļus – svešām acīm nemanāma, meža ielokā. Ziediem un dekoratīviem kokiem gaumīgi izdaiļota sēta, iekopti augļukoku un sakņu dārzi, dīķis un graudaugu lauks… Ideāli sakoptā viensēta „Lauriņi” ir paraugs saimniekošanai Latgales laukos.

Pašvaldība ir ļoti pateicīga visiem šo māju saimniekiem, kuri uzdrošinājās pastāstīt par sevi un pasaulei atklāt savu māju. Parādot to, kādas ir mūsu mājas, mēs vairojam lepnumu par dzimto novadu, apliecinām mīlestību savai dzīvesvietai un rosinām līdzcilvēkus veidot pašiem skaistu vidi, kurā dzīvojam.

Fotogrāfijas skatāmas šeit: https://failiem.lv/u/2cwqhnp9

_________________________________________________________________

Teksts un foto: Ērika BONDARENKO,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv

Tālr. 26164247

Uz augšu