Aktīva un izzinoša ekskursija Salnavas pagastā

Ciblas novada pašvaldība, īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”, 16. septembrī organizēja fiziski aktīvu ekskursiju senioriem uz Kārsavas novadu. Braucienā devās 15 iedzīvotāji no Ciblas, Blontu un Pušmucovas pagasta. Par ekskursijā pieredzēto stāsta pušmucoviete Veronika Misāne.

Rīta pusē mēs, Ciblas novada seniori, ieradāmies Salnavas muižas parkā, kur grupu sagaidīja fizioterapeite Marita Joņina ar trim saviem palīgiem.

Te notika nelielas sportiskas spēles. Mūs sagaidīja ārkārtīgi sirsnīgi jaunieši, tas iedrošināja aktīvi darboties. Turklāt uzdevumi bija ļoti pārdomāti – atbilstoši mūsu fiziskajām spējām. Tikām sadalītas trīs komandās, pa 5 katrā. Un bija jāizdomā komandu nosaukumi. Tā radās „Žagatas”, „Mušmires” un „Gandrīz kaimiņi”. Vingrojumi, ko veicām bija vienkārši, tajā pašā laikā atraktīvi. Mūs apbūra jauno cilvēku ieinteresētība, laipnība un sirsnīgums, kā arī lielā atbildība, ar kādu viņi vadīja sportiskās nodarbības.

Bez tam mēs guvām arī daudz lietderīgu zināšanu par to, kā pareizi vingrot, lai organisms netiktu pārslogots un vienlaikus saņemtu labu fizisku slodzi. Vecumdienas visi gribam sagaidīt labā fiziskā formā!

Bija interesanti uzzināt faktus par Salnavas vēsturi, tās muižu. Salnavas senais nosaukums bija Cecina, kopš 18. gadsimta tā piederēja Šadursku dzimai. No muižas apbūves ansambļa līdz mūsu dienām saglabājusies tikai 1785. gadā celtā kungu māja un atsevišķas saimniecības ēkas. Muižas platība tolaik sasniedza gandrīz 3200 hektārus, tajā dzīvoja 264 dzimtcilvēki. Šadurski 19. gadsimtā muižu pārdeva. Pēdējo muižas īpašnieku pēcteči te nodzīvoja līdz pat Otrā pasaules kara beigām. 1945. gadā tika izveidotas Salnavas, Ruskulovas un Kūkovas ciema padomes. Pašreiz Salnava ir viens no Kārsavas novada pagastiem. Muižas kungu mājas iekštelpās ir saglabājušies daži interjera objekti. Te ir savākta senlietu kolekcija, kurā ietilpst liecības par Salnavas un Kārsavas novada vēsturi.

Pēc vingrošanas cienājāmies ar augļiem, padzērām ūdeni un devāmies ceļā. Te saņēmām apbalvojumus – C vitamīna medaļas, jo bija izvērtēti mūsu sporta spēlēs gūtie rezultāti. Bijām sajūsmā!

Bet mūsu ekskursija tālākais maršruts veda uz Numernes skatu torni. Nūjojām pa apbrīnojami skaisto dabas parku „Numernes valnis”, ko apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde. Parkā ir daudzas dabas vērtības, tajā skaitā Latvijā aizsargājami augi un biotopi. Numernes valnis ir viena no bagātākajām meža silpurenes vietām Latvijā. Bet mūs todien pārsteidza sēņu daudzums un skaistums. Gailenes tik skaisti ar savām dzeltenajām cepurītēm mūs vilināja iebrist dziļāk mežā, un kur tad vēl brūkleņu koši sārtie vaidziņi… Nedrīkstējām novirzīties no maršruta! Saelpojāmies svaigo meža gaisu un sasildījāmies rudenīgās saules staros, kas bija tik patīkami pēc lietavām un vējiem.

Gandrīz 3 km garais ceļš līdz skatu tornim raisīja ārkārtīgi skaistas emocijas. Bijām kā piepacelti, un gandrīz visi uzdrošinājāmies uzkāpt 20 metrus augstajā skatu tornī, pārvarot bailes no augstuma.

Nūjošana kā aktīvas atpūtas veids daļai grupas bija patīkams atklājums. Cerams, tas būs pamudinājums iesaistīties nūjošanas nodarbībās, kas ir pieejamas novadā.

Pie Numernes skatu torņa atpūtāmies un ēdām garšīgu sēņu zupu, ko ar mīlestību bija gatavojuši mūsu jaunie pavadītāji. Sirsnīgs paldies Mārītei Romanovskai, šī veselības projekta vadītājai, par izcili labi noorganizēto ekskursiju! Paldies fizioterapeitei Maritai Joņinai un viņas palīgiem par lielo sirsnību un padomiem! Paldies arī autobusa šoferītim Jānim Klešnikam!

Projekts “Veselības veicināšana Ciblas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Uz augšu