Paziņojums

Paziņojums par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Ciblas novada pašvaldība  30.082018.ir pieņēmusi lēmumu par Ciblas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu (sēdes protokola Nr. 9, paragrāfs Nr. 4).

Attīstības programmas izstrādātājs ir Ciblas novada pašvaldība.

Atbildīgā amatpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, marite.romanovska@ciblasnovads.lv.

Ciblas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam pieejama drukātā veidā: Ciblas novada pašvaldības ēkā, „Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706; kā arī Ciblas novada pašvaldības mājas lapā: www.ciblasnovads.lv.

I_dala_Esosas_situacijas_analize.pdf
II_dala_Strategiska_dala.pdf
III_dala_Ricibas_plans.pdf
IV_dala_investiciju_plans.pdf
V_dala_Istenosanas_uzraudzibas_kartiba.pdf
VI_dala_Parskats_par_sabiedribas_lidzadalibu.pdf
Uz augšu