Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē mācību gads sākas ar jaukām aktivitātēm

Klāt septembris. Sākas jauns izglītojamais posms, kad visi atrodas prieka un sajūsmas apskāvienos. Arī Ciblas PII jaunais mācību gads iesākās ar dažādām interesantām aktivitātēm. 3. septembrī sanāca kupls izglītojamo pulciņš – 31. Prieks par bērniem un īpašs paldies bērnu vecākiem, ka uzticēja mums savus lolojumus. Ceru, ka mūsu pulciņš paplašināsies un gaidām ikvienu pirmsskolas vecuma bērnu. Katrā PII grupā pirmsskolas skolotājas bija pārdomājušas dažādas aktivitātes kopā ar bērniem.

Nemanot atnāca arī Tēvu diena. Šie svētki Ciblas PII notika pirmo reizi. Liels paldies atsaucīgajiem tēviem Pēterim Duncānam, Aleksejam Ivanovam, Mārim Cunskim, kuri uzdrošinājās kopā ar savu bērnu svinēt svētkus PII. Par lielu izdomu un atraktivitāti jāsaka paldies jaunākās grupas pirmsskolas skolotājām Veltai Seimuškinai un Marijai Onukrānei, kā arī mūzikas skolotājai Intai Augustovai.

Par godu Latvijas simtgadei Ciblas PII teritorijā kopā ar vecākiem, bērniem, pirmsskolas iestādes kolektīvu izveidojām no rudens ziediem Latvijas siluetu. Paldies bērniem un viņu vecākiem par sagādātajiem rudens ziediem (attēlā).

Ceram uz tālāko veiksmīgo sadarbību arī nākamajos pasākumos. Pašlaik gatavojamies rudens svētkiem – „Rudens balle augļu un dārzeņu kompozīciju.”

Valsts jubilejas gadā arī Ciblas PII veido vēl ko īpašu – fotoizstādi „100 skaistākie mirkļi Latvijai”. Vecāki tiek aicināti šai izstādei iesniegt fotogrāfijas, kur bērni redzami Latvijas, arī mūsu novada skaistākajās vietās.

Ciblas PII kolektīva vārdā vadītāja Anita Grahoļska

Uz augšu