Svecīšu vakari 2018. gada rudenī Ciblas novadā

Gadu desmitiem veidojušās Svecīšu vakaru tradīcijas. Ciblas novada pagastu kapsētās Svecīšu vakarus parasti rīko Tautas namu vadītāji. Lielākoties tiek aicināti arī vietējo katoļu draudžu priesteri. Svecīšu vakari notiek oktobra sestdienās un svētdienās.

Savukārt Katoļu Baznīcā ir īpašas dienas, kad ticīgie lūdzas par mirušo dvēselēm, svarīgākā no tām – Visu dvēseļu diena 2. novembrī.

Svecīšu vakari šoruden notiks:

Blontu pagasta Skradeļu kapsētā 14. oktobrī (pēcpusdien, laiks tiks precizēts)

Ciblas un Līdumnieku pagasta kapsētās

20. oktobrī:

Verumu k. – pl. 13.00,

Aizpūres k. – pl. 14.00,

Kurjanovas k. – pl. 15.00,

Ciblas k. – pl. 16.00.

28. oktobrī pl. 14. 30 – Vabaļu kapsētā.

Pušmucovas pagasta kapsētās:

Mežarnieku k. – 20. oktobrī plkst. 16:00,

Pušmucovas k. – 28. oktobrī plkst. 15.00.

Zvirgzdenes pagasta kapsētās – 2. novembrī tiekam aicināti iedegt svecītes. Zvirgzdenes TN vadītāja Valentīna Ruciņa raksta: – Vairāk kā divdesmit gadus Zvirgzdenes Tautas nams organizēja svecīšu vakarus Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Sākumā cilvēki centās apmeklēt šo pasākumu, bet pēdējos gados aktivitāte apsīka. Tāpēc pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri brauca uz kapsētām ar svecīšu vakariem sagatavotu programmu, nolēma, ka tradīcija jāmaina. 2. novembris – Visu dvēseļu diena, kad visos katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par aizgājēju dvēselēm. Laipni aicinām visus, kuru piederīgie atdusas Zvirgzdenes pagasta kapsētās, 2. novembrī iedegt svecītes pie savu mīļo kapu kopiņām, klusībā noskaitīt lūgšanu, tā apliecinot mīlestību uz aizgājējiem.

Iedzīvotāji ir pateicīgi Zvirgzdenes TN pašdarbniekiem, kuri gadu desmitiem ir skaisti un ar cieņu vadījuši Svecīšu vakarus. Tas nav bijis viegli, jo Zvirgzdenes pagastā ir vairāk kā 10 kapsētas, tāpēc Svecīšu vakari notika divu dienu laikā – apmēram 5 – 6 kapsētās dienas laikā.

Vasarānu kapsētā (Zvirgzdenes pag., Sarkaņu draudze) 13. oktobrī plkst. 15:00 notiks Sarkaņu draudzes prāvesta Andra Jonāna organizēts Svecīšu vakars.

Katoļu baznīcā 2. novembrī – Visu dvēseļu diena

Latvijas Romas katoļu baznīcas Informācijas centra publikācijā „2. novembris – Visu dvēseļu diena” rakstīts: – Šajā dienā ticīgie tiek aicināti apmeklēt Svēto Misi un laika posmā no 1. līdz 8. novembrim doties uz kapiem, lai atcerētos un lūgtos par mūžībā aizgājušajām dvēselēm, apzinoties, ka mēs neesam šķirti – jau tagad mēs esam vienoti svēto sadraudzības kopībā. Baznīca apliecina un svin šo kopību jeb komūniju Jēzus Kristus Mistiskajā Miesā, uzsverot, ka ne tikai mēs varam ar lūgšanām palīdzēt mirušajiem, bet arī viņu aizlūgumi par mums var būt iedarbīgi un svētīgi. Par mirušo dvēselēm mēs varam lūgties daudz un dažādos veidos. Varam lūgties Kunga eņģeli, Dieva žēlsirdības kronīti, kā arī iekļaut mirušos savos Rožukroņa nodomos. Mūsu lūgšanas var būt arī pavisam vienkāršas un izteiktas saviem vārdiem, piemēram, papildinot ikdienas maltītes lūgšanu “Dievs, svētī mūs…” ar vārdiem “un lai visas dvēseles, kuras atstājušas šo pasauli, caur Dieva žēlsirdību dus mierā”.  Ticīgie var sniegt atbalstu mirušo dvēselēm šķīstītavā ne tikai caur lūgšanām, bet arī upurējot to nodomā savus labos darbus un “pasūtot” Svēto Misi. (saīsināti no www.katolis.lv).

__________________________________________________________________

Sagatavoja Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu