Olimpiskajā dienā sporto sākumskolas klašu audzēkņi

21. septembrī visā Latvijā notika „Olimpiskā diena 2018”. Tradicionāli arī šo mācību gadu mūs novada vispārizglītojošās skolas iesāka ar kopīgu sportošanu Ciblas novada sporta kompleksā Felicianovā. Olimpisko dienu organizēja Raivis Kozlovskis, pašvaldības sporta organizators, un Ilga Stepanova, Ciblas vidusskolas sporta pedagoģe.

Par to, kā viss notika, informē Raivis Kozlovskis: – Šogad Olimpiskās diena tēma bija teniss. Tāpēc visas stafetes bija saistītas ar tenisa elementiem. Olimpiskajā dienā piedalījās 1.-4. klašu audzēkņi no Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas.

Tika izveidotas 5 komandas. Trīs labākās ieguva piemiņas kausus, bet visi dalībnieki nopelnīja Latvijas Olimpiskās komitejas sertifikātus, kas apliecina, ka cilvēks ir piedalījies Olimpiskajā dienā. Zaudētāju nav, jo visi šajā pasākumā ieguva pozitīvas emocijas. Paldies visiem, kas piedalījās Olimpiskajā dienā! Tiksimies nākošgad.

Uz augšu