Pēc rekonstrukcijas atklāts Ciblas vidusskolas stadions

Atjaunots futbola laukums, skrejceļam uzlikts mūsdienīgs un Eiropas standartiem atbilstošs gumijas segums, ierīkota tāllēkšanas bedre un lodes grūšanas sektors – tas viss tika paveikts Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves projekta ietvaros.

  1. septembrī notika svinīga stadiona atklāšana.

Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska novēlēja skolēniem un visiem novada iedzīvotājiem: „Sportojot atjaunotajā stadionā, – izjust kustību prieku un pilnveidoties sporta disciplīnās. Lai jaunais skrejceļš ved uz personīgiem rekordiem un olimpiskiem sasniegumiem!”

Folkloras kopas „Ilžeņa” skanīgo dziesmu pavadījumā simbolisko atklāšanas lentu pārgrieza Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne un Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.

Eversmuižas draudzes prāvests Antons Justs iesvētīja stadionu, arī skolēnus, pedagogus un visus svinīgā pasākuma dalībniekus. Kopīgi tika aizlūgts par cilvēkiem, kas izloloja ideju pārbūvēt stadionu un būvniekiem, par visiem cilvēkiem un īpaši sportistiem, kuri pilnveido sevi fiziski un garīgi. Savā uzrunā prāvests citēja fragmentu no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem: Vai nezināt, ka tie, kas stadionā skrien, visi gan skrien, bet viens saņem godalgu? Skrieniet tā, lai jūs to saņemtu! (1 Kor 9, 24) Balstoties uz šiem Bībelē rakstītiem vārdiem, prāvests atgādināja, ka sports ir atzīts jau senatnē.

Skolas labākie vieglatlēti izmēģināja jauno skrejceļu.

Futbolistiem gan vēl būs jāpaciešas, kamēr dabīgā zāliena segums futbola laukumā ataugs. Tiklīdz zāle būs paaugusies, tā tiks pirmo reizi nopļauta. Līdz ar to futbola spēļu norise būs iespējama nākamā gada pavasarī, kad zāliens nostiprināsies.

Lai arī stadiona pārbūves darbi bija jāpaveic īsā laika posmā, tas ir veiksmīgi izdevies. Līdz ar to tagad Ciblas novada iedzīvotāji un viesi var priecāties par stadiona ievērojamajām pārmaiņām. Futbola laukumā iesēts jauns zāliens, veikta teritorijas labiekārtošana. Stadionā ierīkota lietusūdens drenāža un laistīšanas iekārta, kas palīdzēs sausā laikā laistīt zālienu un uzturēt to labā stāvoklī.

“Stadionā ir veiktas fundamentālas pārmaiņas, praktiski tas uzbūvēts no jauna. Turpat atrodas sporta zāle ar ģērbtuvēm un pieejami āra trenažieri. Ir izdarīts viss, lai šeit varētu trenēties gan jaunieši, gan pieaugušie, lai te notiktu dažāda mēroga sacensības un pasākumi, lai novada iedzīvotāji varētu pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Šoruden plānojam gar skrejceļu papildus uzstādīt vēl piecus soliņus un atkritumu tvertnes, ierīkot nožogo-jumu”, saka Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī biedrības “Ludzas rajona partnerība” vadītāja Sandra Palma.

Būvdarbus par kopējo summu 201 447 EUR Ciblas vidusskolas stadionā veica komandītsabiedrība „Austrumu būvnieks Plus”. Būvuzraudzību veica Valērijs Laganovskis.

Rekonstrukcija veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un piesaistīto finansējumu. Lauku atbalsta dienests projekta „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” īstenošanai (Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001) piešķīra 45 000 EUR no ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja

Foto: Ērika Bondarenko

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Uz augšu