Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un arī 85 procentus no bioloģiskā maksājuma.

Vienotā platību maksājuma finansējums 2018. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 10 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 78 eiro/ha, no kuras avansa maksājumā tiks izmaksāti 70 procenti, t.i., aptuveni 55 eiro/ha. Maksājuma likmes apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, kā arī bioloģiskajām saimniecībām maksājuma likmes šogad būs nemainīgas – tādas, kā bija līdz šim.

Avansa maksājumu izmaksa tiks veikta pakāpeniski. Maksājumus saņems vispirms tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude. Tālab aicinām lauksaimniekus vēlreiz pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai Lauku atbalsta dienestam ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes.

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Uz augšu