Pušmucovā atkal skanēja tautas mūzika

Projekts „XV Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir Tautas muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas muzicēšanas tradīciju Latvijas novados.

Tautas muzikantu saiets Pušmucovā 2003. gadā bija pirmais tautas muzikantiem veltītais pasākums viena rajona robežās, ko ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu organizēja Madonas rajona Barkavas kultūras nams.

Līdz 20. gadsimta 50.-60. gadiem tautas muzicēšanas tradīcija lauku kultūrvidē tiek pārmantota no paaudzes uz paaudzi. Senā muzikanta amata prasmes: instrumenta spēles tehnika, maniere, kā arī repertuārs tiek nodots mutvārdu ceļā, balstoties uz paša muzikanta ieinteresētību apgūt kāda noteikta instrumenta spēli. Visbiežāk instrumenta spēlēt prasme tiek apgūta no vectēva, tēva vai kāda cita radinieka un balstās tikai uz muzikālo atmiņu bez nošu pieraksta.

21. gadsimta sākumā muzicēšanas tradīcijas pārmanto-šanas process no paaudzes uz paaudzi vairs nav aktuāls ikdienas lietojumā, jo visbiežāk muzicēšanas pamati tiek apgūti mūzikas izglītības iestādēs un tradīcija vai nu tiek restaurēta pēc pierakstītajiem avotiem vai ‘izdomāta’, kas ne vienmēr ir garants izpratnei par tautas muzicēšanu.

Muzikantu saieti novados dod iespēju īsteniem lauku muzikantiem parādīt sevi uz skatuves un atgādināt jaunākās paaudzes muzikantiem, ka muzicēšanas tradīcija vēl ir dzīva un arī noderīga 21. gadsimtā.

XV saietā Pušmucovā piedalījās 18 tautas muzikanti un piecas kapelas. Starp tiem ir muzikanti, kuri jau 15 gadus brauc uz mūsu saietu: Jāzeps Lubāns no Ņukšu pag. un Zinaīda Kaupuža no Ludzas.

Šoreiz pasākumā piedalījās viesi no Mazsalacas novada – „Sēļu muižas muzikanti”, Kārsavas novada – „Malnavas muzikanti”, kapela „Sābri” un jauniešu kapela „ Sābreiši”, kā arī muzikanti no Balviem, Rogovkas, Daugavpils, Viļakas, Baltinavas, Rīgas, Rēzeknes. Mūsu novadu pārstāvēja Zvirgzdenes kapela „Saime”.

Šos svētkus atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, „Tautas muzikantu biedrība” un Ciblas novada pašvaldība, kas sagādāja svētku dāvanas: skaistus kalendārus „Latviešu spēka zīmes 2019” un pildspalvas.

15 gadu Tautas muzikantu svētku pasākumu vadīja pati šo svētku autore Iveta Dukaļska. Otro daļu jeb Veče-rinku savukārt vadīja Elvīra Rimicāne.

Cilvēkiem patīk šie svētki, šī mūzika un seno instrumentu skanējums. Par to liecina apmeklētāji, kas ceļu uz Pušmucovu mērojuši no Siguldas, Balviem un citiem tuvākiem novadiem.

Sagatavoja Inta Domarka,Pušmucovas TN vadītāja

Uz augšu