Svētku dienas Blontu PII

Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 19. oktobrī notika tradicionālie Ražas svētki. PII vadītāja Gunta Stolere stāsta, ka tā bija viena no pēdējām oktobra siltajām un saulainajām dienām. Bērni un viņu vecāki vienojās kopīgā pasākumā ar dziesmām, rotaļdejām un mīklu minēšanu par dārzeņiem. Ļoti garšīgi bija daudzveidīgie no dārzeņiem gatavotie ēdieni, ar ko cienāja vecāki.

Foto: Ražas svētku laikā Kondrātu ģimene uz ugunskura vārīja gardu dārzeņu zupu, katram bija iespēja to nobaudīt.

Arī Blontu PII gatavojas Latvijas jubilejai. Svētku sarīkojums notiks 16. novembrī plkst. 10.00. Pirms tā tiks veidota fotogrāfiju izstāde „Apceļo Latviju” – tā būs kā apsveikums dzimtenei. Bērni aicināti nest uz dārziņu fotogrāfijas no ceļojumiem pa Latviju, un uz Latvijas kartes tiks atzīmētas vietas, kas apceļotas.

Uz augšu