Pušmucovā tiks atklāta izstāde „Skaista mana tēva sēta”

Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu publisko bibliotēku darbinieki šogad izveidoja unikālu izstādi „Skaista mana tēva sēta”, kas augustā bija skatāma Ludzas Tautas namā, septembrī – Kārsavā, oktobrī – Zilupē, bet novembrī būs skatāma Ciblas novada Pušmucovā.

Izstādes atklāšana notiks 9. novembrī plkst. 11:00 Pušmucovas Tautas namā.

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir metodiski konsultatīvais centrs 27 pašvaldību bibliotēkām. Tiek organizēti kopīgie mācību un darba semināri, notiek aktīva pieredzes apmaiņa starp pagastu bibliotēkām, tāpat tiek rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas bibliotēkām. Vienā no bibliotekāru tikšanās reizēm metodiķe Elita Zirne izteica ideju – sagaidot Latvijas simtgadi, izveidot izstādi kā stāstu par mūsu novadu, pilsētu un ciematu skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām. Katrai bibliotēkai bija jāsagatavo informatīva planšete ar 10 stāstiem. Šī ideja guva atbalstu. Un lai gan, sākot darbu, daža bibliotekāre sūkstījās – mūsu pusē nav nekā interesanta, ko rādīt citiem…, atklājās daudz interesantu vietu un lietu, par kurām varētu veidot arī plašāku izstādi.

Planšetēs skatāmās fotogrāfijas pārsvarā ir tapušas šovasar, atspoguļojot to, kā aprakstītie objekti izskatās pašreiz. Bibliotekāri ir labi novadpētnieki, tieši bibliotēkās tiek uzkrāti materiāli par vietējo vēsturi. Un vēsture, kā zināms, veidojas jau šodien. Katrs it kā nenozīmīgs notikums un vieta kādreiz būs vēsture, un būs interesanti pēc gadiem skatīt kādu rakstisku vai foto liecību par šodienu.

Katra novada planšetes ir citā krāsā. Ciblas novadam – violetā. Līdz ar to skatītājam ir samērā viegli orientēties, meklējot informāciju par konkrētu novadu. Ciblas novadā ir 6 bibliotēkas. Katra izveidojusi savu stāstu, planšetē iekļaujot informāciju par 10 objektiem.

Ciblas novada tūrisma organizators Ēriks Pavlovs palīdzēja bibliotēkām izveidot vienota parauga planšetes. Sākumā tādas tapa tikai Ciblas bibliotēkām. Redzot, cik tās veiksmīgas, izstādes organizētāji lūdza Ē. Pavlovu palīdzēt izveidot planšetes visām bibliotēkām.

_______________________________________________________________

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu