Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem

Tas nepieciešams, lai Latvijā nākotnē varētu izskatīt jautājumu par kompensāciju saņemšanu gadījumos, kad plēsēji nodarījuši postījumus mājdzīvniekiem, līdzīgi kā tas ir citās Eiropas valstīs. Tāpat svarīgi iegūt maksimāli precīzus datus par plēsējiem, lai pēc iespējas vairāk apmierināt visu pušu intereses – mednieku, kas vēlas medīt, un saimniecību īpašnieku, kas cieš zaudējumus. Kā senajā teicienā “lai vilks paēdis un kaza dzīva”.

Par gadījumiem, kad notikuši plēsēju uzbrukumi (mājlopiem un suņiem), lūgums ziņot Valsts meža dienestam Kārsavas nodaļas vecākajam mežzinim Jolantai Grišunovai (tārl. 22414050) vai Austrumlatgales virsmežniecības inženierim medību jautājumos Lorijai Pozņakovai (tālr.26583666).

Jolanta Grišunova, VMD Kārsavas nodaļas vecākais mežzinis

Foto no Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas (https://www.daba.gov.lv)

Uz augšu