Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu

6. novembrī Pušmucovas Tautas namā notika Latvijas Republikas 100. gadadienas svinības, kuru laikā tika apbalvoti Ciblas novada pašvaldības konkursā „Ciblas novada gada cilvēks” nominētie.

Svētku pasākums sākās ar Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska uzrunu un kopīgi dziedātu Latvijas himnu.

Koncertā uzstājās pašdarbnieki no visiem novada pagastiem un Ludzas novada Pildas Tautas nama pūtēju orķestris. Pēc katras nominantu sveikšanas bija viņiem veltīti priekšnesumi.

Sarīkojumu vadīja Elvīra Rimicāne, viņa – arī scenārija autore.

Nominācijā Mūža ieguldījums bija izvirzīti 3 pretendenti: Antonina Jankovska, pensionēta pedagoģe, strādājusi un vadījusi Cirmas pamatskolu; Alla Ločmele, bijusī Pušmucovas pamatskolas direktore; Dagnija Piterāne, Ciblas vidusskolas skolotāja. Balvu – īpaši darinātu pulksteni, 150 eiro un ziedus – saņēma Antonina Jankovska. Pārējām nominantēm tika pasniegti Pateicības raksti, 75 eiro naudas balva un ziedi.

Nominācijā Gada cilvēks bija izvirzīti 3 pretendenti: Jānis Fedotovs, autobusa vadītājs no Zvirgzdenes pagasta; Ināra Miezīte, mājražotāja no Līdumnieku pagasta; Renāte Mikaskina, Ciblas vidusskolas skolotāja. Balvu – īpaši darinātu pulksteni un 75 eiro – saņēma Ināra Miezīte. Pārējiem nominantiem tika pasniegti Pateicības raksti, 50 eiro naudas balva un ziedi.

Nominācijā Gada jaunietis – 3 pretendenti: Viktorija Leščinska, Ciblas vidusskolas 12. kl. audzēkne; Linards Sadovskis, Ciblas vidusskolas 12. kl. audzēknis; Arvis Šmats, Ciblas vidusskolas absolvents, RTU students. Balvu – īpaši darinātu pulksteni un 75 eiro – saņēma Arvis Šmats. Pārējiem nominantiem piešķirti Pateicības raksti, 50 eiro naudas balva un ziedi.

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, pašvaldība aicināja izvirzīt pretendentus no katra pagasta Pateicības raksta un naudas balvas 50 eiro vērtībā pasniegšanai par ieguldījumu Ciblas novada labā. Šo apbalvojumu saņēma:

Pēteris Burbo, pašvaldības komunālās saimniecības metinātājs – mehāniķis;

Inta Domarka, Pušmucovas Tautas nama vadītāja;

Svetlana Mikijanska, Pušmucovas iedzīvotāja;

Laila Jarmoliča, rokdarbniece no Līdumniekiem;

Elmārs Kovalāns, Līdumnieku pagasta iedzīvotājs;

Valfrēds Miezītis, lauksaimnieks no Līdumnieku pag. z.s. „Grunduļi”;

Svetlana Griščenko, stomatoloģe no Felicianovas;

Juris Ļagušniks, dzirnavnieks no Felicianovas;

Ivars Novožilovs, Ciblas un Pušmucovas jaunsargu vienības vadītājs;

Inta Ozoliņa, pārdevēja SIA „Ludzas maiznīca” veikalā;

Guntars Sidarāns, Ciblas vidusskolas palīgstrādnieks – kurinātājs;

Vilhelmīne Žogota, Eversmuižas katoļu draudzes vecākā;

Folkloras kopa „Ilža”.

Apbalvošanas pasākumā piedalījās gandrīz visi nominanti, izņemot Viktoriju Leščinsku („Gada jaunietis” nominante) un Svetlanu Griščenko no Felicianovas.

Pretendentus apbalvošanai pieteica iedzīvotāju grupas, kā arī pagasta pārvaldes.

Skatuves noformējumam bija izmantoti adītie cimdi. No tautiskām jostām iezīmētā Latvijas kontūrā bija izvietoti 119 cimdu pāri (tāds ir pašvaldību skaits valstī). To darinātājām tika pasniegtas pateicības dāvanas un veltīta A. Eriņa dziesma „Cymdu roksti” (izpildīja Dairis Kazinieks).

Noslēgumā – svētku uguņošana un svinīgā pieņemšana, ko organizēja pašvaldības vadība visiem konkursa „Ciblas novada gada cilvēks 2018” nominantiem un pašdarbības kolektīvu vadītājiem.

___________________________________________________________________

Sagatavojusi Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko

Uz augšu