Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Ciblas novada Ciblas vidusskolas
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns
2018./2019.g. (septembris – jūnijs)

LaiksPasākumsDalībniekiAtbildīgie
septembris
līdz 28.09.8. – 12.10.9.10.18.10.10.18.11.10.18.
oktobrisnovembrisdecembris.
Informatīvā sanāksme par projektu NR.8.3.5.0/16/I/001
VIAA elektronisko anketu aizpildīšana.Karjeras nedēļas publiskie pasākumi:“Iedvesmas stunda ar profesionāļiem”.Konkurss “Sāksim ar sevi!”Radošās darbnīcas “Interešu krustcelēs”
KAA metodikas aprobācija.PKK kontaktstundas – karjeras prasmju veidošana.
Skolotāji un administrācija.7. – 12.kl.
10.  – 12.kl.
7. – 9.kl.1. – 6.kl.

5. – 9.kl.– 4.kl.
PKK – E.Rimicāneklašu audzinātāji.PKK – E.Rimicāneklašu audzinātāji.


PKK E.Rimicāne
februāris


martsaprīlis
Izglītības iespēju izpēte. Izstāde “Skola 2019” un Ēnu diena.ES fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001pasākumi: (VIAA apst.25.09.18.)“Profesija – konditors”“Profesija – fizioterapeits”“Senie arodi mūsdienās”“Zemnieks – uzņēmējs laukos”9. – 12.kl.5 vidusskolēniem apmaksāts ceļš5. – 8.kl.5. – 8.kl.1. – 4.kl.9. – 12.kl.

PKK un klašu audzinātāji


Maijs
PKK kontaktstundas – karjeras prasmju veidošana.– 8.kl10. – 11.kl.Klašu audz. un skolotāji.
JūnijsPadarītā darba analīze/vērtēšanaskolotājiPKK
Uz augšu