Aicinājums meža īpašniekiem

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem.

Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ līdz š.g. 18.decembrim.

Sandra Bērziņa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece vides aizsardzības jautājumos, skaidro: – Latvijā ir ap 135 000 privāto meža īpašnieku. Ienākumu gūšana no meža apsaimniekošanas uzlabo ne tikai meža īpašnieku labklājību, bet sabalansēta saimniekošana dod ieguldījumu arī pašvaldību budžetā. Daļa no meža īpašniekiem saskaras ar problēmām, kas saistītas gan ar procesu, kādā tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni, gan ar dažādiem ierobežojumiem īpašumu apsaimniekošanā. Lai palīdzētu risināt šīs problēmas un pārstāvētu meža īpašnieku viedokli, LMIB veic aptauju un aicina pašvaldības atbalstīt meža īpašnieku viedokļa noskaidrošanu par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Vietējo mežu īpašnieku atsaucība, var palīdzēt apzināt konkrētā pašvaldības teritorijā esošās problēmas un meža īpašnieku vēlmes.

Uz augšu