Eglītes – pirmsskolas vecuma bērniem

Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzus, pagastos tiek rīkoti svētku pasākumi, kuru laikā tiks pasniegtas Ziemassvētku dāvanas.

21. decembrī plkst. 15:00 Pušmucovas TN – Pušmucovas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte.

26. decembrī  plkst.14.00 Zvirgzdenes saieta namā – Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem no Zvirgzdenes pagasta.

28. decembrī plkst. 11.00 Blontu TN – Ziemassvētku eglīte Blontu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.

Ciblas un Līdumnieku pagastā tikai daži bērni ikdienā dzīvo pa mājām, viņiem īpašs pasākums netiek rīkots. Dāvanas tiks pasniegtas, apciemojot ģimenes vai svētku sarīkojumos 25. decembrī: Līdumniekos – plkst. 12.00, Ciblas TN – plkst. 15.00.

Uz augšu