Gadumijas pasākumi Ciblas novada kultūras iestādēs

25. decembrī plkst. 12:00 Līdumnieku parkā – Ziemassvētku pasākums „Rūķu saiets”.

25. decembrī plkst. 21.00 Pušmucovas TN – Ziemassvētku balle kopā ar Ināru. Zīlēšana Ziemassvētkos, dziesmu dziedāšana, atrakcijas un pārsteigumu mirkļi. Galdiņus var pieteikt pie Intas (tālr. 26199502). Nāciet! Kopā vienmēr jautrāk!

25. decembrī plkst. 15.00 Ciblas TN – Ziemassvētku koncerts (Ciblas un Līdumnieku pašdarbnieki), danči ar folkloras kopu „Ilžeņa”.

29. decembrī plkst. 21.00 Ciblas TN – ikgadējā balle ar grupu „Rauši”. Tālr. galdiņu rezervēšanai – 29285284 (Sandra).

30. decembrī plkst. 20.00 Blontu TN – Ciblas novada iedzīvotāju gada noslēguma balle „Sanāksim kopā un iedegsim prieku!” ar Kasparu Pudniku un Edgaru Čiževski. Ieeja – 3 eiro. Galdiņus rezervēt līdz 27. decembrim: 29285284 (Sandra) un 20244645 (Laura) un caurlaides uz pasākumu jāizņem līdz 29.12.2018

Uz augšu