Pušmucoviešu Puļu ģimenei – svētku diena Rīgas pilī

5. decembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni kopā ar aktīvām un kuplām Latvijas ģimenēm pie Rīgas pils iededza Ziemassvētku egli.

Dalībai Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā pēc Valsts prezidenta aicinājuma Latvijas Pašvaldību savienība bija nominējusi 20 ģimenes. Starp tām – arī Puļu ģimene no Pušmucovas pagasta: Inese, Arnis un viņu trīs bērni: Aurēlija Aleksa (13 g.), Junora Keita (7 g.) un Patriks Harvijs (4 g.).

Piedāvājums doties pie Valsts prezidenta ģimenei bijis negaidīts, bet vecāki uzreiz piekrituši, stāstījuši bērniem, kas ir prezidents, kāpēc jābrauc uz Rīgu. Pilī laipni sagaidīti, un tika piedāvāts sēdēt blakus prezidentam un viņa kundzei. Tā Patriks nu visās bildēs redzams līdzās Raimondam Vējonim, meitenes – blakus Ivetai Vējonei.

– Tikšanās bija ļoti sirsnīga, – stāsta Inese. – Mums ļoti patika prezidenta un viņa kundzes uzrunas, kurās viņi augstu novērtēja ģimeņu lomu sabiedrībā, aicināja bērnus mīlēt savas ģimenes, vecākus, brāļus un māsas un pateicās vecākiem.

Pēc uzrunām katra ģimene tika aicināta priekšā, un vecākajam bērnam prezidents pasniedza saldumu paku, savukārt prezidenta kundze katrai ģimenei uzdāvināja baltu keramikas svečturi ar Rīgas pils attēlu. Kopā ar prezidentu eglītē tika iekarināta katras ģimenes atvesta mantiņa, un Patriks ar prezidenta palīdzību eglītē iestiprināja tamborētu eņģelīti.

Sekoja fotografēšanās un koncerts. Tajā uzstājās Ance Krauze ar savu meitu Elzu. Viņas aicināja dziedāt līdzi, un Junora bija bezgala laimīga, jo labi prata dziesmu „Rabarberu rausis”, tāpēc droši izgāja dziedāt to līdz ar mākslinieci. Viņai izdevās arī kādu vārdu pārmīt ar Elzu.

Ģimenēm pilī bija klāts zviedru galds. Raimonds un Iveta Vējoņi kā namatēvs un namamāte vienkārši aprunājās ar katru ciemiņu. Pēc maltītes visi devās laukumā pie pils, lai iedegtu lampiņas Ziemassvētku eglītē.

– Bijām ļoti ļoti gandarīti par šo svētku dienu, – saka Inese Puļa.

Nākamgad Inese un Arnis svinēs Dzintara kāzas. 10 gadus ģimene pavadīja Baložos pie Rīgas, bet 2014. gadā pārcēlās uz Pušmucovu. Pamatā šim lēmumam – sapnis par dzīvi Latgales laukos, kam pēkšņi radās arī reāls pamats. – Un viena mēneša laikā mēs spējām visu sakārtot tā, ka bijām jau pārcēlušies uz Pušmucova, – atceras Inese.

Viņa ir dzimusi, augusi, studējusi un strādājusi Rīgā. Bet visas vasaras un brīvlaiki pavadīti Ļustikos (Zvirgzdenes pag.), tēva mātes mājās. Arī Ineses mammas saknes ir netālajos Rūzoros (Mērdzenes pag.). Abi Ineses vecāki jaunībā satikās Rīgā, tur arī palika. Savu Arni Inese satika Pušmucovā, viņš bija vietējais puisis. Pēc dienesta armijā Arnis pārcēlās uz Rīgu. Tika nodibināta ģimene. Dzīve un darbs tur ritēja ierastā ritmā, piedzima meitas, bet allaž sirds dziļumos bija doma par Latgali, kas abiem ir mīļa.

Nu jau gandrīz 5 gadus Inese un Arnis dzīvo un strādā Ciblas novadā. Inese ir pedagoģe Blontu pirmsskolas izglītības iestādē, Arnis ir izveidojusi savu autoremonta uzņēmumu. Meitas mācās Pušmucovas pamatskolā un Ludzas mūzikas skolā. Dēls apmeklē bērnudārzu Blontos. Trīs bērni ģimenē nav daudz, pēc ciemošanās Valsts prezidenta pilī ir secinājusi Inese, jo todien uz pasākumu bija ieradušās ļoti daudzas ģimenes ar 7 – 9 bērniem.

Puļu ģimeni varam sastapt gandrīz visos pagasta un novada svētkos. Viņi ir ne vien skatītāji, arī koncertu dalībnieki. Aizvadītajā vasarā visus piecus varējām dzirdēt Ciblas novada dziedošo ģimeņu svētkos. Ja vien iespējams, uz pasākumiem Puļi dodas kopā. – Mūsu meitenes ir kā adatiņas, itin visur grib piedalīties. Atbalstām! – saka Inese.

Ģimene ir ļoti apmierināta ar Pušmucovas pamatskolu, kur mācās meitas. Viņas ir patstāvīgas un gūst labas sekmes, tomēr mājās vecāki seko, lai būtu izpildīti mājasdarbi vispārizglītojošajā un mūzikas skolā. – Mēģinām skaidrot, ka iegūtās zināšanas ir nepieciešamas, tās noderēs. Arī ar savu piemēru. Mums nav kaut kādas balvu sistēmas, kas stimulētu bērnus mācīties, bet mēs priecājamies par katru viņu panākumu, – atklāj Inese.

Puļiem, protams, ir arī ģimenes tradīcijas. Skaistākā no tām – Ziemassvētki, kad mājās pulcējas visvistuvākie cilvēki, arī Ineses un Arņa mammas.

_______________________________________________________________________________________

Teksts: Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Publikācijā izmantota Valsts prezidenta Kancelejas sniegtā informācija un fotogrāfija

Uz augšu