Krievijas Federācijas diplomāti iepazina Ciblas novadu

Šoruden Ciblas novadu apmeklēja Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī diplomāti: ģenerālkonsuls Andrejs Vladimirovs ar dzīvesbiedri Tatjanu Vladimirovu un atašejs Vladislavs Balakins.

Viņi tikās ar pašvaldības vadību Blontos un iepazinās ar Ciblas novadu, apmeklējot Līdumniekus un Ciblu.

Viesus Līdumniekos sagaidīja pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns un deputāte Rudīte Valtere. Ar lielu interesi ģenerālkonsuls Andrejs Vladimirovs iepazinās ar ekspozīciju kara relikviju krātuvē Līdumniekos. To izrādīja Agris Novožilovs, kā arī tūrisma darba organizators Ēriks Pavlovs. Ģenerālkonsuls atzinīgi novērtēja ekspozīciju, jo tajā atspoguļojas ne vien kara laiki, bet arī novada vēsture – grāmatas, mājsaimniecības lietas un citas liecības, kuras skatot un kam pieskaroties, bērni un jaunieši izzina novada vēsturi un iemīl dzimto pusi.

Ciblā KF diplomāti ar klusuma brīdi pagodināja Brāļu kapos guldītos karavīrus, kas krituši Otrā pasaules kara gados. Ģenerālkonsuls atzinīgi novērtēja kārtību, kāda nodrošināta Brāļu kapos. Krievijas Federācija rūpējas par visām mūsu valsts teritorijā izveidotajām padomju karavīru apbedījuma vietām, finansējot to labiekārtošanu. Arī Ciblas Brāļu kapi pirms dažiem gadiem tika sakārtoti, un tiek uzturēti labā kārtībā.

Viesiem tika piedāvāts iepazīties ar Ciblas ciemata nozīmīgāko kultūrvēsturisko objektu un garīgo centru – katoļu baznīcu, kas būvēta pirms 240 gadiem. Par dievnamu, kas iesvētīts sv. Andreja vārdā stāstīja Malvīne Loce. Par Eversmuižas draudzi pastāstīja arī draudzes vecākā Vilhelmīne Žogota. Diplomāti ar interesi klausījās stāstījumu un izvaicāja par tajā redzamajām svētgleznām un dievnama vēsturi.

Diplomāti iegriezās arī Ciblas vidusskolā, kur todien mācību stundas vēl nebija noslēgušās. Ciemiņus sagaidīja skolas direktore Sarmīte Leščinska, aicinot uz pusdienām mājturības klasē, kur tika pasniegts todien ēdienkartē skolēniem paredzētā vienkāršā un gardā maltīte. Saruna ritēja par izglītības iespējām Latgales ciematos, par lauku ikdienu. Iegriezies dažās klasēs, kur notika mācības, ģenerālkonsuls vecāko klašu audzēkņiem pastāstīja par iespējām iegūt labu izglītību augstskolās Krievijas Federācijā (ir pieejamas kvotas studentiem no ārzemēm, plašāk par šīm iespējām var uzzināt arī ģenerālkonsulātā Daugavpilī).

KF ģenerālkonsulāta darbības zonā ir visi Latgales reģiona pašvaldības, pārstāvot KF pilsoņu un juridisku personu intereses, palīdzot attīstīt divpusējas ekonomiskas, kultūras, izglītības un humanitārās attiecības.

Šī bija ģenerālkonsula pirmā vizīte Ciblas novadā (ģenerālkonsulātu Daugavpilī viņš vada kopš 2017. gada augusta). Atvadoties ģenerālkonsuls Andrejs Vladimirovs pauda prieku, ka iepazinis mūsu novadu, kas paliks atmiņā kā košu krāsu triepiens Latgales kartē.

________________________________________________________________

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu