Blontos notika PII vadītāju un metodiķu seminārs

12. decembrī Blontu pirmsskolas izglītības iestādē uz ikgadēju semināru pulcējās PII vadītāji un metodiķi no Ciblas, Ludzas un Zilupes novada pašvaldībām. Pasākumu vadīja Gunta Stolere, Blontu PII vadītāja. Seminārs sākās ar nelielu koncertu, ko sniedza daži PII audzēkņi un PII pedagoģes.

Kolēģes no kaimiņu novadiem ar lielu interesi iepazina Blontu dārziņa telpas, kurās tajā laikā ritēja ikdienas nodarbības.

Tika pārrunāti dažādi aktuāli pedagoģiski un darba organizācijas jautājumi pirmsskolas izglītības jomā.

Blontu PII audzinātāja Iveta Savicka piedāvāja viešņām iesaistīties sveču gatavošanas darbnīcā. I. Savicka ir mājražotāja, nodarbojas ar biškopību un tās produktu pārstrādi. PII vadītājas un metodiķes aizrautīgi gatavas sveces noformēja dekupāžas tehnikā, veidoja jaunas sveces no vaska un lēja sveces, izmantojot sveču atlikumus, vasku un dažādus rotājumus. Bija iespēja arī iegādāties I. Savickas darinātās vaska sveces.

Minēto trīs novadu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un metodiķes regulāri tiekas semināros. Katru reizi kādā citā bērnudārzā. Šādi tiek dibināti darbā ļoti nepieciešamie kontakti ar kolēģiem un gūta jauna pieredze.

____________________________________________________________________

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu