Šķirosim atkritumus! Darīsim to pareizi!

Ciblas novada pašvaldība no 2015. gada 1. marta ieviesa dalīto atkritumu šķirošanu, 7 apdzīvotās vietās izvietojot konteinerus plastmasas un stikla šķirošanai. Ciblas novada pašvaldībai aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem iecerei šķirot atkritumus. Centīsimies uzmanīgi un rūpīgi atšķirot plastmasu un stiklu no citiem atkritumiem. Un nemetīsim nešķirotos atkritumus konteineros, kas ir paredzēti plastmasai un stiklam!

Šķiroto atkritumu konteineros DRĪKST MEST

PLASTMASU: saplacinātas plastmasas (PET) dzērienu pudeles, plastmasas maisiņus, plēves u.c. tīru plastmasas iepakojumu. NEDRĪKST: rotaļlietas, eļļas pudeles, netīru iepakojumu ar ēdienu atliekām, vienreizējas lietošanas traukus, olu bretes.

STIKLU: stikla pudeles un burkas (bez metāla vāciņiem), logu stiklu, siltumnīcu stiklu. NEDRĪKST: dažādas stikla lauskas, keramikas izstrādājumus, spoguļstiklu, auto stiklu, netīru un krāsotu stiklu.

Ja atkritumu šķirošanas konteinerā tiek mesti sadzīves atkritumi, tad SIA “ALAAS”, izvedot atkritumus, iekasē maksu kā par sadzīves atkritumiem!

2018. gada 20. decembrī  Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika skatīts jautājums par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām maksas apstiprināšanu. Šāds pašvaldības lēmums nepieciešams, izpildot LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta prasības. Pamatojoties uz 2018. gada 29. novembrī notikušās SIA „ALAAS” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu par vienotas maksas noteikšanu šīm atkritumu apsaimniekošanas darbībām Rēzeknes pilsētā un vairākos novados (t.sk. Ciblas nov.), Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts ar 2019. gada 1. februāri noteikt maksu par minētajām darbībām – 6,04 EUR/m³. Tā ir tikai viena daļa no kopējās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Otru daļu veido Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Līdz ar to SIA „ALLAS” noteiktā kopēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2019. gada 1. februāra ir 13,00 EUR/m³ (bez PVN).

ALAAS info tarifs no 01.02.2019.doc
Uz augšu