30 bezdarbnieki tiks iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

Ciblas novada pašvaldība arī 2019. gadā noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), lai īstenotu pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

Pašvaldībā būs nodarbināti 30 bezdarbnieki, katrā pagastā, atkarībā no kopējā iedzīvotāju skaita, noteikts šāds bezdarbnieku skaits: Blontos – 5, Ciblā – 7, Līdumniekos – 6, Pušmucovā – 6, Zvirgzdenē – 7 bezdarbnieki.

Cilvēks var NVA filiālē Ludzā paziņot par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, ja viņš bezdarbnieka statusā ir bijis reģistrēts vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēts mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājis.

NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā saskaņā ar pašvaldības noteiktajiem atlases kritērijiem.

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks 2019. gadā ik mēnesi saņems atlīdzību 200 eiro apmērā par 6 stundu darbu dienā (2018. g. atlīdzība bija 150 eiro apmērā par 8 stundu darbu dienā). Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksā proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Tātad – par algotajiem sabiedriskajiem darbiem varat jautāt pašvaldībā vai NVA filiālē.

__pilns_pilnkrasu_rgb_v_LV 52

Uz augšu