Jaunākie apciemo vecākos novada iedzīvotājus

27. decembrī Blontu pirmsskolas izglītības iestādes bērni un pedagogi apciemoja pašvaldības Veco ļaužu mājas iemītniekus. Laučos bijušās Cirmas pamatskolas ēkā pašlaik uzturas vairāki Ciblas novada iedzīvotāji, kas savas vecumdienas nolēmuši vadīt sociālā dienesta aprūpē.

Blontu dārziņa audzēkņi un pedagogi pārsteidza sirmgalvjus ar lielisku koncertu un bagātīgām dāvanām.

Arī ciemiņi bija patīkami pārsteigti par mājīgumu un sakoptību. Mājas saimnieki Ināra un Antons Čodori veco ļaužu aprūpei velta visus savus spēkus un sirds siltumu.

Sirmgalvji nebija gaidījuši tik patīkamu tikšanos. Zvanot Sociālās dienesta darbiniecēm, viņi izteica milzīgu pateicību ikvienam, kurš pielicis pūles, lai sagādātu skaistu svētku pārsteigumu.

Blontu PII vadītāja Gunta Stolere veltī sirsnīgus pateicības vārdus bērnu vecākiem, kas sarūpēja lieliskas, pašu rokām darinātas, dāvanas sirmgalvjiem: zeķes un cimdus, tēju, medu, kārumus un konservējumus.

Nekavēsimies darīt labu! Tā mēs darām gaišāku pasauli un savu garu!

Uz augšu