Klajā nāk “Ciblas Novada Ziņas” 1. numurs šajā gadā

Šodien, 15. janvārī, klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

* pašvaldības aktualitātes – par 20. decembra Domes sēdē lemto, par Sociālā dienesta gatavotajām izmaiņām saistošajos noteikumos, par algoto pagaidu sabiedrisko darbu nodrošināšanu bezdarbniekiem, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugumu un atgādinājums pareizi šķirot atkritumus;

* tiek rīkota iedzīvotāju aptauja par ieceri Blontos izbūvēt lopkautuvi;

* skolu ziņas – par Ciblas vidusskolas reitingu, par rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, par iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm Pušmucovas pamatskolā un Ezersalas internātpamatskolā, kā arī par citiem skolu projektiem;

* Blontu PII jau izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu 2019./2020. mācību gadā;

* sporta norises – florbola turnīrā uzvar rēzeknieši, bet 20. janvārī Felicianovā notiks atklātais futbola turnīrs, savukārt 2. februārī – „Bļitka 2019” uz Kurjanovas ezera ledus;

* Ciblas TN afišas: Koncertprogramma bērniem 17. janvārī un Atpūtas vakars senioriem 19. janvārī;

* „Latvijas valsts meži” sakopuši mantraču izpostītos Ciblas (Djatlovkas) senkapus;

* „Valsts meža dienests” aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem

LASIET „Ciblas Novada Ziņas”!

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

CNZ 01 – 19.pdf
Uz augšu