Mūsu skolēni piedalījās fotokonkursā

Kā viens no Latvijas valsts simtgades pasākumiem tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Tas tika rīkots ar mērķi stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Fotokonkursā „Mana zeme skaistā” piedalījās arī Ciblas novada skolas: Ciblas vidusskola, Ezersalas internātpamatskola un Pušmucovas pamatskola.

Attēlā: Diānas Ozoliņas (Ciblas vsk. 8.kl.) fotokonkursa darbs.

Projektā kopumā piedalījās 220 skolas, iesniegti 5914 darbi, no kuriem 1782 pārvērsti fotogleznās – balsojumā augstāk novērtētās fotogrāfijas. Šīs fotogleznas pēc izstādes nonāca skolu īpašumā. To izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos skolēnu darbus joprojām var aplūkot projekta mājaslapā www.manazemeskaista.lv sadaļā „Darbi”. Lai aplūkotu Ciblas novada skolu audzēkņu darbus, jāizvēlas konkursa kārta nr.1. Tad ir skatāmas fotogrāfijas, ko iesnieguši skolēni no Pušmucovas pamatskolas (36 darbi), Ciblas vidusskolas (49 darbi) un Ezersalas internātpamatskolas (27 darbi).

Attēlā: Roberta Dovgiallo (Pušmucovas psk. 9.kl.) fotokonkursa darbs

Projekta darba grupa rakstiski pateicās Ciblas novada pašvaldībai par atbalstu fotokonkursam un IK „LANAS 777” par atbalstu projekta īstenošanā Ciblas novadā.

Attēlā:Samantas Fedorenko (Ezersalas internātpamatskolas 2A kurss) fotokonkursa darbs.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu