Gaišā noskaņā aizritējis senioru atpūtas pasākums

Ciblas Tautas namā 19. janvārī notika atpūtas pasākums „Kad gadiem es pāri skatos”, ko senioriem rīkoja Ciblas TN vadītāja Sandra Beļavska kopā ar sociālo darbinieci Antoņinu Hindoginu. Vecākās paaudzes ļaudīm rīkoti svētki Ciblā ir skaista tradīcija. Šoreiz tika aicināti ciemiņi arī no citiem pagastiem, diemžēl atsaucība bija neliela. Bet bija vērts!

Sandra Beļavska, ievadot pasākumu, pauda prieku par tikšanos, jo mūsdienās, kad ļaudis ir ieurbušies ekrānos un vairāk zina par seriālu varoņiem nekā par savu kaimiņu dzīvi, ir svarīgi satikties.

Ar laba vēlējumiem Jaunajā gadā klātesošos uzrunāja Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns. J. Dombrovskis aicināja padomāt par kārtējās pensionāru ekskursijas maršrutu, jo pašvaldība arī šovasar finansēs tradicionālo ekskursiju pa Latviju. Savukārt M. Trukšāns pauda prieku par to, ka uz atpūtas pasākumu ieradušies pagasta iedzīvotāji arī no attālākiem ciemiem.

Skaistus profesora, gerontologa Jāņa Zaļkalna vārdus senioriem veltīja Antoņina Hindogina, mudinot ikdienā atbalstīt vienam otru un spēt priecāties ar skaisto dzīvē.

Tradicionāli gardu dāvanu – pīrāgu – senioriem veltīja Ciblas TN deju kopa “EversS”. S. Beļavska nolasīja arī īpašu apsveikumu.

Ar uzvedumu „Boņuka Ziemassvētku sapnis” visus iepriecināja Ciblas vidusskolas audzēkņi un folkloras kopas „Ilžeņa” dalībnieki. Dzintra Toporkova šo uzvedumu ir veidojusi, balstoties uz kādu darbu, kas tapis, izmantojot Jāņa Klīdzēja izcilā romāna „Cilvēka bērns” motīvus. Ciblānieši savā uzvedumā ienesuši jaunas notis. Līdz ar Boņuku, ko atveidoja Markuss Seimuškins, ikvienam bija iespēja sapnī tikties ar pasaku varoņiem: feju, princesi un ķēniņu, Sarkangalvīti un vilku, bārenīti un pamāti. Bet … šie pasaku tēli bija pilnīgi pretēji pasakās attēlotajiem: labie tēli – nejauki, bet ļaunie – iejūtīgi. Ludziņā bija arī Boņuka māmiņa, vectēvs un Bigija. Skolēni savu izrādi noslēdza ar dziesmu „Likteņa sūtnis” (no Ingas un Normunda repertuāra), un ikviens varēja dziedāt līdzi: „Iet laiks, bet mēs paliekam tādi kā esam…”

Lai iekustinātu sanākušos, ”Ilžeņas” jaunieši aicināja seniorus uz dažām rotaļdejām, bet Sandra Beļavska iepriecināja ar nelieliem konkursiem. Piemēram, bija iespēja saņemt balvu (konfekti), pirmajam atpazīstot citātu no pazīstamas latviešu kinofilmas. Savukārt, lai labāk sapazītos, senioriem nācās atklāt, kurā mēnesī katrs ir dzimis, un saskandināt, un arī saņemt balvā atstarotāju.

Un šādi aktīvi iekustināti, seniori ar prieku uzņēma sadziedāšanos ar mūziķi Ināru Dovgiallo no Pušmucovas. Viņa spēlēja arī balli.

Sestdien bija brīnišķīga – saulaina un balta ziemas diena. Ciblas Tautas namā mūzika un smiekli skanēja vairākas stundas, līdz pat pusnaktij. Bija patiess prieks tikties!

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu