Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti

Tādēļ audzētājiem, kuri vēl nav reģistrēti Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā un kuri neapsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpaši jutīgajā teritorijā, augsnes agroķīmiskā izpēte gadskārtēji jāveic vismaz 15 procentos no apsaimniekotās platības. Tādējādi tiks izpildīts nosacījums par AAI vai augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības līdz 2019. gada 31. decembrim, un arī nosacījums, ka augsnes kartes nebūs vecākas par septiņiem gadiem.

Tātad audzētājam jau līdz 2018. gada 31. decembrim bija jābūt veiktai augsnes izpēte ne mazāk 45 procentos apsaimniekotās platības, lai līdz 2019. gada 31. decembrim tā būtu veikta ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2020. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 75 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2021. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 90 procentos apsaimniekotās platības, tādējādi līdz 2022.  gada 31. decembrim noteikumu nosacījumiem atbilstošu izpēti veicot visā apsaimniekotajā platībā.

Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar AAI un augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu!

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu