Klajā nāk “Ciblas Novada Ziņas” 2. numurs šajā gadā

Šodien, 6. februārī, klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

* pašvaldības aktualitātes – par 24. janvārī Domes sēdē lemto, par pašvaldības organizētajām sanāksmēm iedzīvotājiem pagastos 18. – 22. februārī;

* informācija lauksaimniekiem – par augsnes agroķīmisko izpēti, par kursiem, semināriem un apmācībām;

* skolu ziņas – par mācību priekšmetu olimpiādēm un par skolēnu piedalīšanos fotokonkursā „Mana zeme skaistā”;

* 2019. gada kultūras pasākumu plānā pirmais lielākais notikums – Zemnieku un uzņēmēju balle Blontos 30. martā;

* par notikušajiem pasākumi bibliotēkās Felicianovā, Blontos un Pušmucovā;

* sporta norises – telpu futbola turnīrā uzvar komanda „Strauts” no Ciblas, zemledus makšķerēšanas sacensību „Bļitka 2019” veiksmes un neveiksmes;

* 17. februārī Felicianovā notiks aktīvas atpūtas pasākums „Ziemas prieki lieliem un maziem” – darināsim oriģinālus braucamrīkus un piedalīsimies sacensībās!

LASIET „Ciblas Novada Ziņas”!

Izdevums pieejams pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

_________________________________________________________

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu